ASP kúpila Prvú dôchodkovú sporiteľňu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa kúpila Prvú dôchodkovú sporiteľňu

Zmluvu o kúpe 100 % akcií Prvej dôchodkovej sporiteľne, d. s. s., a. s., (PDS), podpísali zástupcovia Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. a Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., ktorá je jediným akcionárom PDS. Dohoda o tejto transakcii sa uskutočnila v priebehu posledného týždňa po krátkych a intenzívnych rokovaniach, keď obe strany vyjadrili spokojnosť s podmienkami, za ktorých bola uzatvorená. Bližšie podrobnosti ohľadom tohto obchodu sa však po vzájomnej dohode rozhodli nezverejniť. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., ktorá vlastní Allianz – Slovenskú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, požiada Úrad pre finančný trh a Protimonopolný úrad SR o súhlas s transakciou.

Z pohľadu klientov PDS nedochádza k žiadnej podstatnej zmene. Transakciou sa dostávajú pod krídla renomovanej medzinárodnej spoločnosti, ktorá už niekoľko desiatok rokov úspešne pôsobí v oblasti finančníctva a môže teda zabezpečiť kontinuálne pokračovanie vysokej kvality služieb. Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., sa akvizíciou stáva najsilnejšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na Slovensku. To umožňuje všetkým jej klientom podielať sa na výhodách vyplývajúcich z možností lídra na trhu dôchodkového sporenia.

Dátum vydania: 07.12.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook