Informácia o výsledkoch ASP k 30.6.2005 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Informácia o výsledkoch Allianz - Slovenskej poisťovne k 30. júnu 2005

Za 1. polrok 2005 dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa (ASP) predpísané poistné v hrubej výške 10 164 mil. Sk. Podiel neživotného poistenia predstavoval približne 73,2 percenta (7 440 mil. Sk) a životné poistenie 26,8 percenta (2 724 mil. Sk).

ASP k 30. júnu 2005 spravovala 5,8 mil. kusov poistení. Nový obchod dosiahol vyše 2,8 mld. Sk ročného poistného. Za šesť mesiacov vybavila celkom 330 tisíc poistných udalostí a náklady na poistné plnenia dosiahli výšku 3,905 mld. Sk.

Allianz – Slovenská poisťovňa dosiahla za prvých šesť mesiacov roku 2005 zisk pred zdanením vo výške 1,1 mld. Sk. V roku 2004 to bolo za rovnaké obdobie 838 mil. Sk. Nárast zisku sa jej podarilo dosiahnuť vďaka reštrukturalizácii a zvýšeniu efektivity procesov.

V rámci neustáleho skvalitňovania služieb Allianz – Slovenská poisťovňa rozšírila počet pobočiek z pôvodných 35 na dnešných 58 a ešte potvrdila pozíciu poisťovne s najširšou sieťou na Slovensku. V prvom polroku zaviedla nový systém likvidácie poistných udalostí, posilnila servis v regiónoch, zrýchlila platby v prospech zmluvných servisov a zaviedla možnosť nahlásenia poistnej udalosti cez telefón na infolinke 0800 122 222.

Zo širokého portfólia produktov, ktoré poskytovala v uplynulom polroku Allianz - SP svojim klientom, patrili medzi najatraktívnejšie kapitálové a investičné životné poistenie, ktoré zaznamenalo zvýšený záujem klientov v súvislosti s možnosťou odpočítať si zaplatené poistné z daní. V neživotnom poistení uviedla na trh nový produkt privátneho poistenie budov.

Dátum vydania: 08.09.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook