Kde sa môžete najlepšie poistiť? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Kde sa môžete najlepšie poistiť?

Allianz - Slovenská poisťovňa je dlhodobo jednoznačným lídrom na trhu. Ponúka rozmanitú škálu produktov, ktorých kombináciu si môžete individuálne prispôsobiť tak, aby čo najviac spĺňali vaše potreby. Zárukou kvality sú jej dlhoročné, takmer 90 ročné, skúsenosti z oblasti poisťovníctva a poskytovania služieb klientom. Najlepším dôkazom toho je počet uzatvorených zmlúv. Za posledný rok uzatvorila Allianz - Slovenská poisťovňa vyše milióna poistných zmlúv. 

Spoločnosť pôsobí a posilňuje svoju značku na Slovensku už niekoľko desaťročí. Svojimi aktivitami nadväzuje na najlepšie tradície poisťovníctva na Slovensku. Úspešne pôsobí na domácom, ale aj na medzinárodnom trhu. Charakterizujú ju tri základné piliere - finančná sila, tradícia a profesionalita, na ktorých sa zakladá dlhodobo úspešný vzťah klienta a Allianz - Slovenskej poisťovne.

Skupina Allianz prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, pobočiek a konzorcií poskytuje služby 60 miliónom zákazníkov vo viac ako 70 krajinách sveta, v ktorých zamestnáva takmer 175 tisíc ľudí. Výborné výsledky a kvalitu práce Allianz Group vo svete ocenili aj medzinárodné spoločnosti Standard & Poor's a A. M. Best vysokým ratingovým hodnotením AA-. Na Slovensku Allianz - Slovenská poisťovňa, ako trhová jednotka, spravuje vyše 6 miliónov poistných zmlúv a má takmer 41 percentný podiel na trhu. Od roku 2004 pôsobí pod jej ochrannými krídlami aj Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť. 

Allianz - Slovenská poisťovňa sa už druhýkrát stala najlepšou poisťovňou na Slovensku. Získala prvé miesto v prieskume vnímania značiek, ktorý uskutočnila agentúra GfK na prelome júla a augusta 2004. Zároveň bola ocenená a zaradená medzinárodnou organizáciou Superbrands medzi najvýznamnejšie značky na slovenskom trhu a získala štatút Superznačka Slovenskej republiky. 

Až 61 percent poistných udalostí je v Allianz - Slovenskej poisťovni zlikvidovaných do 20 dní od nahlásenia. Okrem toho môžete poistnú udalosť nahlásiť aj telefonicky na bezplatnej linke 0800 122 222, kde vám poskytnú aj ďalšie užitočné informácie, ktoré pri riešení poistných udalostí oceníte. 

K zhodnocovaniu značky a jej mena určite prispievajú aj aktivity poisťovne v oblasti poskytovania služieb prostredníctvom siete obchodných miest a pobočiek, ktorý sa z pôvodných 35 od júla zvýšil na počet 57. Celkovo má po celom Slovensku 250 obchodných miest a v jej mene ponúka poradenstvo 5 000 kvalifikovaných odborníkov, ktorí vám pomôžu uzatvoriť najvýhodnejšie poistenie.

Dátum vydania: 24.08.2005

Zdroj: Pravda, str. 3