ASP uzavrela v minulom roku vyše milióna zmlúv | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa uzavrela v minulom roku vyše milióna zmlúv a celkovo ich spravuje šesť miliónov

Istota najlepšej značky
Allianz - Slovenská poisťovňa sa už druhýkrát stala najlepšou poisťovňou na Slovensku. Získala prvé miesto v prieskume vnímania značiek, ktorý uskutočnila agentúra GfK na prelome júla a augusta 2004. Zároveň bola ocenená a zaradená medzinárodnou organizáciou Superbrands medzi najvýznamnejšie značky na slovenskom trhu a získala štatút Superznačka Slovenskej republiky.

Istota rýchlosti
Až 61 percent poistných udalostí je v Allianz - Slovenskej poisťovni zlikvidovaných do 20 dní od nahlásenia. Okrem osobného nahlásenia môžete poistnú udalosť nahlásiť aj telefonicky na bezplatnej linke 0800 122 222, kde vám poskytnú aj ďalšie užitočné informácie, ktoré pri riešení poistných udalostí oceníte.

Istota kvality
Povinné zmluvné poistenie Allianz - Slovenskej poisťovne je najlepším produktom na trhu. Vyplynulo to z výsledkov porovnávacieho testu Asociácie spotrebiteľov Slovenska, ktorý hodnotil okrem kvality produktu aj kvalitu likvidácie poistnej udalosti v siedmich slovenských poisťovniach. Všetkým klientom k najlepšiemu produktu PZP na trhu ponúka Allianz - Slovenská poisťovňa aj asistenčné služby zadarmo. Asistenčná služba Elvia disponuje jednou z najlepších celosvetových sietí, funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni a komunikuje s klientmi v slovenskom jazyku. Okrem poradenstva dokáže v krízovej situácii zabezpečiť aj ďalšie služby.

Allianz - Slovenská poisťovňa
- Ako trhová jednotka spravuje šesť miliónov poistných zmlúv.
- Disponuje najvyšším počtom predajných a servisných miest - až 250.
- Poradenstvo v jej mene ponúka 5 000 kvalifikovaných odborníkov.
- Najlepšie povinné zmluvné poistenie na trhu - podľa Asociácie spotrebiteľov Slovenska.
- Až 61 percent poistných udalostí je v Allianz - Slovenskej poisťovni zlikvidovaných do 20 dní od nahlásenia.
- Získala prvé miesto v prieskume vnímania značiek.
- Získala štatút Superznačka Slovenskej republiky.

Dátum vydania: 22.08.2005

Zdroj: Pravda, str. 3