Allianz výrazne zvýšil v 2. štvrťroku svoj zisk | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nemecký finančný koncern Allianz výrazne zvýšil v 2. štvrťroku svoj zisk

Nemecký finančný koncern Allianz výrazne zvýšil v 2. štvrťroku svoj zisk a prekonal očakávania analytikov.

Čistý zisk Allianz v 2. štvrťroku stúpol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 65 % na 1,39 miliardy EUR, čo je v prepočte 53,484 miliardy Sk. Podľa vyhlásenia koncernu k tomuto vynikajúcemu výsledku prispeli všetky obchodné segmenty. Analytici očakávali zisk 1,087 miliardy EUR. Úplný hospodársky výkaz zverejní Allianz v piatok. Pravdepodobne kvôli vynikajúcim výsledkom zverejnila spoločnosť najdôležitejšie dáta v predstihu už v utorok.

Všetky divízie koncernu zaznamenali v uvedenom období dobré výsledky. V oblasti poistenia hmotného majetku sa v 2. štvrťroku znížila kvóta škody-náklady na 89,8 % oproti 92,1 % v 1. štvrťroku. Táto kvóta je dôležitým ukazovateľom, ktorý sa vypočítava pri poistení. Je to pomer nákladov na škody a správu na jednej strane a poistného na druhej strane. Nezapočítavajú sa do neho príjmy z kapitálových investícií. Čím je nižšia táto kvóta, tým je poistenie ziskovejšie.

V oblasti životného poistenia a správy majetku zaznamenala spoločnosť dvojcifernú výšku rastu.

Prevádzkový zisk celého koncernu v 2. štvrťroku stúpol na 2,37 miliardy EUR, o 18,8 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Obrat stúpol v tomto období o 6,6 %.

V 1. polroku 2005 stúpol vlastný kapitál Allianz o viac ako o pätinu na 36,8 miliardy EUR.

Dátum vydania: 10.08.2005

Zdroj: TASR