Cestovné poistenie s okamžitou platnosťou | Allianz - Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie s okamžitou platnosťou

Allianz – Slovenská poisťovňa zaviedla v tohtoročnej letnej turistickej sezóne novinku – cestovné poistenie s okamžitou platnosťou. Vyšla tak v ústrety svojim klientom, ktorí si cestovné poistenie uzatvárajú v deň vycestovania do zahraničia.

Cestovné poistenie s okamžitou platnosťou je možné uzatvoriť na akékoľvek krátkodobé individuálne poistenie, napríklad turistické cesty, služobné cesty alebo zimné športy. Podmienkou uzatvorenia poistenia je osobné preukázanie totožnosti občianskym preukazom alebo cestovným pasom priamo v ktorejkoľvek pobočke Allianz – Slovenskej poisťovne.

V tomto prípade nie je možné uzatvoriť poistenie v prospech inej osoby. Výnimku tvoria deti, ktoré nedovŕšili do začiatku platnosti poistenia 15 rokov a cestujú do zahraničia s rodičmi. Rodič, ktorý ich poisťuje v zastúpení, pri uzatváraní zmluvy predloží cestovný pas dieťaťa. 

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka pre cesty do zahraničia cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov ako jediná na slovenskom trhu. Ďalšie zložky poistenia kryjú všetky bežné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas letnej dovolenky v zahraničí. Každý rok sa tiež zvyšuje počet klientov, ktorí si chcú uľahčiť prípravu na cestu a uzatvárajú si celoročné cestovné poistenie, ktoré dnes tvorí už 30 percent z celkového prijatého poistného v cestovnom poistení.

Podľa doterajších skúseností poisťovne sa výška vyplatených náhrad z cestovného poistenia pohybuje od niekoľko tisíc po niekoľko miliónov korún. Komplexné cestovné poistenie pritom vyjde dospelú osobu len približne 40 Sk na deň, dieťa ešte menej. Najvyššia poistná udalosť hradená z cestovného poistenia dosiahla výšku 11 miliónov korún, pričom klient zaplatil za celoročné cestovné poistenie (svet) len 6 800 Sk.

Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa stretáva poisťovňa počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady cca 5 tisíc Sk), chrípka a zápal priedušiek s vysokými horúčkami (náklady cca 5 tisíc Sk), alergická reakcia na slnko (náklady od 2 do 5 tisíc Sk) a akútne zubné ošetrenie (náklady od 5 do 10 tisíc Sk).
Klienti tiež oceňujú pri cestovnom poistení výraznú pomoc asistenčnej služby Elvia, s ktorou komunikujú v slovenskom jazyku a ktorá zabezpečuje nielen komunikáciu s lekármi, ale preplatí aj všetky náklady, či zabezpečí najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie a prevoz na Slovensko.

Dátum vydania: 21.07.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook