Nové poistenie budov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nové poistenie budov

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., uviedla na trh nový produkt pre poistenie budov. Poisťuje sa ním budova (nehnuteľnosť) - rodinný dom, chata, bytový dom, byt vo vlastníctve, garáž - a zároveň sú poistené aj stavebné súčasti a zariadenia patriace k budove. Možno si dojednať aj poistenie rozostavanej budovy, resp. budovy v rekonštrukcii. Do stanoveného limitu poisťuje Allianz - SP aj stavebný material, stavebné mechanizmy a náradie, ako aj zásoby paliva.

Klienti si pri poistení nehnuteľnosti môžu vybrať z troch modulov krytia - BASIC, OPTIMAL a COMFORT, ktoré sa líšia rozsahom krytých rizík a niektorými limitmi poistného plnenia. Nové poistenie budov je poistením na nové ceny, čo znamená, že poisťovňa vyplatí za poškodenú budovu plnenie do výšky primeraných nákladov na znovuzriadenie budovy (opravenie, znovupostavenie).

Allianz - SP ponúka k poisteniu nehnuteľnosti aj tzv. indexáciu (valorizáciu) poistnej sumy. Znamená to, že sa poistná suma každý rok upravuje indexom nárastu cien stavebných materiálov a prác (stavebný cenový index), čo zabráni vzniku podpoistenia vplyvom inflácie.

V prípade poistnej udalosti hradí poisťovňa aj náklady na odvrátenie škody a zmiernenie následkov škody, náklady na odpratanie zvyškov, na vyčistenie alebo vysušenie budovy, vyčistenie studne, odpratanie spadnutých stromov alebo stožiarov alebo vyhľadanie prasknutého potrubia.

Priemerný trojizbový byt môže byť poistený už od približne 800 korún ročne, priemerný rodinný dom už od približne 1500 Sk ročne. Poistné závisí od výšky poistnej sumy, zvoleného rozsahu krytia a ďalších faktorov. Ponúka sa bez povinnej spoluúčasti, ale v prípade záujmu je aj možnosť poistenia so spoluúčasťou, ktoré je cenovo výhodnejšie. Bezškodových klientov odmeňuje Allianz - SP zľavou z poistného - až 30-percentným bonusom.

Dátum vydania: 04.07.2005

Zdroj: Dopravné noviny Transport, str. 46