Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. dnes prerokovalo Výročnú správu Allianz – Slovenskej poisťovne (ASP) za rok 2004 a správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2004. Akcionári tiež schválili riadnu a konsolidovanú účtovnú závierku ASP.

Riadne valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku Allianz – Slovenskej poisťovne za uplynulý rok vo výške 1 382 mil. Sk, z čoho 138 mil. Sk bude odvedených do zákonného rezervného fondu, 1 213 mil. Sk bude zaúčtovaných ako nerozdelený zisk a zvyšok sa prevedie do sociálneho fondu a fondu sociálnych potrieb. Na rokovaní odznela informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti. Predpokladá sa, že rok 2005 uzavrie ASP so ziskom.

Novým členom dozornej rady Allianz – Slovenskej poisťovne sa stal Christian Sebastian Müller, ktorý nahradil Dr. Volkera Stüvena.

Na dnešnom valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári, ktorí disponujú 497 335 374 hlasmi, čo predstavuje 84,745 % základného imania spoločnosti.

Dátum vydania: 30.06.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook