Allianz - Slovenská poisťovňa si ponechá vo firme 87,8 % z vlaňajšieho zisku | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa si ponechá vo firme 87,8 % z vlaňajšieho zisku

Akcionári na štvrtkovom riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (Allianz-SP) schválili návrh na rozdelenie zisku poisťovne za minulý rok vo výške 1,382 mld. Sk, z toho 1,213 mld.Sk si spoločnosť ponechá vo firme ako nerozdelený zisk. "Do zákonného rezervného fondu pôjde 138 mil. Sk a zvyšok sa prevedie do sociálneho fondu a fondu sociálnych potrieb," uviedla hovorkyňa poisťovne Lucia Muthová.

Akcionári poisťovne takisto prerokovali výročnú správu spoločnosti za minulý rok a správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za minulý rok. Valné zhromaždenie tiež schválilo riadnu a konsolidovanú účtovnú závierku Allianz-SP. Akcionári prerokovali aj zásadné zámery obchodného vedenia spoločnosti v ďalšom období, ako aj predpokladaný vývoj stavu majetku, financií a výnosov poisťovne. "Firma predpokladá, že v tomto roku dosiahne kladný výsledok hospodárenia," pokračovala Muthová. Koncom mája však predstavitelia Allianz-SP informovali o predpokladanom tohtoročnom zisku pred zdanením, ktorý by mal dosiahnuť 610 mil. Sk. Novým členom dozornej rady Allianz-SP sa stal Christian Sebastian Müller, ktorý nahradil Volkera Stüvena.

Allianz pôsobí v SR od roku 1993, kedy začala svoju činnosť ako Allianz poisťovňa. V júni 2001 Ministerstvo financií SR vyhlásilo medzinárodný tender na privatizáciu Slovenskej poisťovne. Víťazom tendra na kúpu majoritného podielu štátu vo výške 66,79 percenta sa stal Allianz AG Mníchov. Bývalú štátnu Slovenskú poisťovňu získala Allianz-SP v júli 2002 a zlúčila sa s ňou v januári 2003. Okrem majoritného akcionára Allianz AG s 84,5-percentným podielom sa ďalším vlastníkom 15 percent akcií Allianz-SP stala Európska banka pre obnovu a rozvoj.

Dátum vydania: 01.07.2005

Zdroj: poistovne.sk