Allianz - Slovenská poisťovňa poistí budovy a rad špeciálnych objektov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa poistí budovy a rad špeciálnych objektov

V súčasnosti Allianz - Slovenská poisťovňa (SP), a. s., vychádza v ústrety tým klientom, ktorí vlastnia oproti minulosti nehnuteľnosť neraz veľmi vysokej ceny, a rad ďalších špeciálnych objektov a súčastí budov, a chceli by uzavrieť poistnú zmluvu.

Allianz - SP uvádza na trh produkt, ktorý poistí nielen rodinný dom, chatu, bytový dom, garáž, ale aj čerpadlá, letné kuchyne, altánky v záhrade, budovu vo výstavbe. Produkt je šitý na mieru pre fyzické osoby aj spoločenstvá vlastníkov bytových a nebytových priestorov, oznámila vedúca oddelenia privátneho a cestovného poistenia Allianz - SP Katarína Janáková.

Do stanoveného limitu Allianz - SP podľa jej slov poistí aj stavebný materiál, stavebné mechanizmy, náradie či zásoby paliva. Klient si bude môcť pripoistiť ďalšie s budovou súvisiace časti, napríklad balkón, pokrytie krovu. Klienti si pri poistení nehnuteľnosti môžu vybrať z viacerých modulov krytia, ktoré sa líšia rozsahom krytých rizík a niektorými limitmi poistného plnenia. "Nové poistenie budov je poistením na nové ceny, teda poisťovateľ vyplatí za poškodenú budovu plnenie do výšky primeraných nákladov na znovuzriadenie budovy v prípade jej opráv a znovupostavenia." Allianz - SP ponúka k poisteniu nehnuteľnosti aj indexáciu poistnej sumy. "V priebehu poistenia sa vplyvom inflácie zvýšia ceny ceny stavebných materiálov a prác, o čo sa každoročne poistná suma upravuje." Klient sa rozhodne, či si pôvodne dohodnutú poistnú sumu adekvátne zvýši, alebo nechá bez zmeny.

Upozornila, že v minulosti uzatvorené zmluvy o poistení nehnuteľností zostávajú v platnosti, dobiehajú, sú ich státisíce. Allianz - SP však od júla produktové portfólio rozšíri o produkt, ktorý je prispôsobený novým podmienkam majiteľa nehnuteľnosti. V súčasnosti líder poistného trhu na Slovensku Allianz - SP spravuje 6 miliónov zmlúv.

Dátum vydania: 16.06.2005

Zdroj: TASR