Nové poistenie budov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nové poistenie budov

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., uvádza v júni na trh nový produkt pre poistenie budov. Poistením budov sa poisťuje budova – nehnuteľnosť, t. j. rodinný dom, chata, bytový dom, byt vo vlastníctve, garáž; zároveň sú poistené aj stavebné súčasti a zariadenia patriace k budove; poistiť je možné aj vedľajšie stavby. Do stanoveného limitu Allianz – SP poisťuje tiež stavebný material, stavebné mechanizmy a náradie ako aj zásoby paliva. V rámci poistenia budov je možné dojednať aj poistenie rozostavanej budovy (budovy vo výstavbe), resp. budovy v celkovej rekonštrukcii, a to za zvýhodnenú sadzbu poistného.

Klienti si pri poistení nehnuteľnosti môžu vybrať z troch modulov krytia - BASIC, OPTIMAL a COMFORT, ktoré sa líšia rozsahom krytých rizík a niektorými limitmi poistného plnenia. Nové poistenie budov je poistením na nové ceny, čo znamená, že poisťovateľ vyplatí za poškodenú budovu plnenie do výšky primeraných nákladov na znovuzriadenie budovy (opravenie, znovupostavenie).

Allianz – Slovenská poisťovňa udáva na trhu trend, preto ponúka k poisteniu nehnuteľnosti aj tzv. indexáciu (valorizáciu) poistnej sumy. Znamená to, že sa poistná suma každý rok upravuje indexom nárastu cien stavebných materiálov a prác (stavebný cenový index), čo zabráni vzniku podpoistenia vplyvom inflácie.
V prípade poistnej udalosti hradí poisťovňa tiež náklady na odvrátenie škody a zmiernenie následkov škody, náklady na odpratanie zvyškov, na vyčistenie alebo vysušenie budovy, vyčistenie studne, odpratanie spadnutých stromov alebo stožiarov alebo vyhľadanie prasknutého potrubia.

Priemerný trojizbový byt môže byť poistený už od približne 800 korún ročne, priemerný rodinný dom už od približne 1500 Sk ročne. Poistné závisí od výšky poistnej sumy, zvoleného rozsahu krytia a ďalších faktorov. Poistenie sa ponúka bez povinnej spoluúčasti, ale v prípade záujmu ponúkame aj možnosť poistenia so spoluúčasťou, ktoré je cenovo výhodnejšie. Bezškodových klientov Allianz – Slovenská poisťovňa odmeňuje zľavou z poistného - až 30-percentným bonusom.

Dátum vydania: 16.06.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook