Poistenie ojazdených vozidiel | Allianz - Slovenská poisťovňa

Poistenie ojazdených vozidiel

Allianz - Slovenská poisťovňa prišla na slovenský trh s novým poistným produktom, ktorý tento problém vyrieši. Poistenie ojazdených motorových vozidiel LIMIT s obmedzeným poistným krytím možno uzatvoriť na auto, ktoré má minimálne 3 roky. Týka sa to osobných a dodávkových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3500 kg.

Poistenie ojazdených vozidiel LIMIT možno uzatvoriť na akýkoľvek starší automobil kúpený v sieti autorizovaných predajcov vozidiel na Slovensku. Poistenie nemožno uzatvoriť, ak je auto individuálne dovezené zo zahraničia. To znamená, ak ste si kúpili auto napríklad v Nemecku a doviezli ho na Slovensko. Ak týmto podmienkam vaše auto vyhovuje a uzatvoríte s Allianz - Slovenskou poisťovňou poistenie LIMIT, bude vozidlo jednou poistnou zmluvou poistené v prípade havárie, živelnej udalosti, ako aj v prípade jeho celého odcudzenia. Ak vám auto ukradnú, alebo ak sa pri havárii celkom zničí, poisťovňa vyplatí sumu, ktorá zodpovedá nákladom na kúpu vozidla rovnakého typu a kvality. Inak povedané, ak vám ukradnú sedemročné auto, poisťovňa zistí hodnotu rovnakého typu auta na trhu s rovnakým stupňom opotrebovania a na základe toho stanoví poistné plnenie. Ak však z auta predsa len niečo zostalo, poistné plnenie bude menšie o hodnotu zachovaných častí. Veľkosť poistného plnenia za čiastočné poškodenie auta, s výnimkou zásahu cudzej osoby, určí poisťovňa pri tomto poistení formou rozpočtu primeraných nákladov na opravu vzhľadom na opotrebovanosť vozidla podľa jeho veku.

Pri tomto druhu poistenia sa poistné krytie vzťahuje aj na prípadné odcudzenie autorádia, ktoré bolo súčasťou štandardnej výbavy, alebo aj dodatočne kúpeného autorádia v prípade, ak je zahrnuté v poistnej zmluve. Ak vám autorádio ukradnú, poisťovňa zaň vyplatí poistné plnenie až do 5000 korún. Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré vznikli na Slovensku alebo v Českej republike. Ak často cestujete aj do iných európskych štátov, môžete si dohodnúť rozšírené poistenie aj na zvyšok Európy. V takom prípade je poistné drahšie o 10 percent.

Ako k ostatným produktom poistenia motorových vozidiel, aj k poisteniu LIMIT si možno dohodnúť ďalšie pripoistenia, napríklad nadštandardnú výbavu či batožinu, o ktorú majú zlodeji často záujem. Poistenie LIMIT možno doplniť aj o poistenie pre prípad smrti či trvalých následkov po havárii.

Pri určení poistnej sumy je najdôležitejší vek vozidla, ktoré chcete dať poistiť. Stanovená je len jedna hranica, a to dolná. Znamená to, že automobil musí byť do termínu uzatvorenia poistky v prevádzke minimálne tri roky. Horná hranica neexistuje, ale pri automobiloch starších ako sedem rokov sa už poistná suma blíži k priemernej hodnote sedemročného vozidla.

Toto poistenie je určené najmä pre tých, ktorí si chcú poistiť ojazdené vozidlo, alebo chcú dať opraviť auto v neznačkových opravovniach, alebo si ho opraviť sami.

Dátum vydania: 03.06.2005

Zdroj: MOT´or, str. 13