Staré poistné zmluvy treba prehodnotiť, lebo sú nevýhodné | Allianz - Slovenská poisťovňa

Staré poistné zmluvy treba prehodnotiť, lebo sú nevýhodné

Staršie poistné zmluvy už väčšinou nezodpovedajú súčasným požiadavkám. Hodnota bytov v posledných rokoch výrazne vzrástla a suma, ktorú poistenci dostanú, je potom výrazne nižšia ako škoda. O tom, čo majú robiť ľudia so staršími poistnými zmluvami, sme sa rozprávali s vedúcou oddelenia privátneho a cestovného poistenia Allianz - Slovenskej poisťovne KATARÍNOU JANÁKOVOU.

Čo majú urobiť ľudia, ktorí majú staršie zmluvy na poistenie domácností, bytov a domov?
-
Ľudia so staršími zmluvami by mali zvážiť, či poistná suma, ktorú majú na dom alebo domácnosť, je ešte aktuálna. S najväčšou pravdepodobnosťou už nie. Hodnota vecí, ktoré majú, odvtedy pravdepodobne stúpla a možno si aj prikúpili nové veci. Treba teda naozaj zvážiť, či je poistná suma dobrá. Druhá vec je, že v minulosti sa zmluvy väčšinou uzatvárali na časovú cenu a dnes už poisťujeme na nové ceny. To znamená, že dnes dostane človek z poistky toľko peňazí, aby si za ne mohol kúpiť novú vec. Kto má však starú zmluvu, dostane peniaze podľa toho, koľko poškodená vec stála v minulosti, a od tejto ceny sa ešte odráta amortizácia.

Dokedy sa uzatvárali takéto zmluvy?
-
Ony sa uzatvárali ešte relatívne nedávno. Budovy boli niekedy poisťované aj na novú, aj na časovú hodnotu. Treba sa teda pozrieť, čo je uvedené v poistnej zmluve. V zásade ešte v 90. rokoch sa poisťovalo za časovú cenu. Klienti by si preto mali pozrieť zmluvy a prehodnotiť, či sú ešte aktuálne. Dnes si môžu dojednať valorizáciu poistnej sumy. To znamená, že sa každý rok zvyšuje o infláciu.

Aké výhody majú klienti, ktorí majú nové zmluvy, oproti tým so starými zmluvami?
- Je to predovšetkým poistenie na novú cenu. Výhoda je aj to, že si klient môže zvoliť rozsah poistenia, aký mu vyhovuje a ktorý zahŕňa tie škody, ktorých sa najviac obáva.

Aký je rozdiel v cene medzi starou a novou poistnou zmluvou?
-
Závisí to predovšetkým od poistnej sumy. Ak mal niekto poistnú sumu 100-tisíc a teraz bude mať pol milióna, už len z toho dôvodu musí byť poistné vyššie. Samozrejme, nové poistky sú o niečo drahšie.

Oplatí sa ľuďom so starými sumami vôbec platiť poistné, keď pri poistnej udalosti dostanú veľmi nízku sumu?
-
To si musí zvážiť každý sám, či sa mu to oplatí. Klient síce nejaké plnenie dostane, ale je to väčšinou veľmi malá suma. Sú však ľudia, ktorí radšej zoberú nízku sumu, ako by mali platiť viac na poistnom. Niektorí uprednostňujú staré zmluvy aj pre aspekty, ktoré považujú za dôležité, a v nových zmluvách nie sú. Patrí sem napríklad skrat elektromotora, ktorý dnes už nepoisťujeme, ale poisťujeme len škody spôsobené prepätím.

Čo musí urobiť človek, ktorý chce zmeniť zmluvu?
-
Stačí zájsť do poisťovne a pracovníci mu prerobia zmluvu. Spíše sa nová zmluva a tá stará sa stornuje, prípadne klient dostane naspäť časť poistného. Nie je to vôbec problém. Dá sa to aj tak, že klient zavolá, reprezentant k nemu príde domov a všetko spíše.

Na základe čoho sa stanovuje poistná suma pri domácnostiach a budovách?
-
Pri budovách poistná suma závisí od veľkosti domu. Úlohu však nezohráva miesto bydliska, pretože náklady na postavenie domu sú všade približne rovnaké. Na domácnosť si poistnú sumu stanoví klient. Dokážeme mu však poradiť, koľko by to asi malo byť. Môže si to vyrátať podľa plochy bytu, alebo sa môže spísať zoznam vecí, ktoré vlastní.

Čo keď si niekto kúpi drahší televízor? Vzťahuje sa poistenie aj naň?
-
Keďže ide o súborové poistenie, je poistená aj každá nová vec. Platí, že čo pribudne, je poistené, čo odbudne, prestáva byť poistené. Vždy to závisí od celkovej poistnej hodnoty. Keď nevzrastie o viac ako o 10 percent, je to v poriadku.

Zaznamenávate po rôznych prírodných katastrofách zvýšený záujem o poistenie?
-
Bezprostredne po tom záujem mierne vzrastá, ale nie je dramatický. V poslednom čase je pohrôm toľko, že ľudia sú voči nim imúnni.

Závisí cena poistenia od toho, či sa dom nachádza v lokalite, ktorá je ohrozená napríklad povodňami?
-
V súčasnosti nerozlišujeme výšku poistného podľa možnosti ohrozenia povodňami, lebo neexistujú povodňové mapy. Ale už sa na nich pracuje. Potom bude možné diferencovať aj cenu. Ale zatiaľ tieto údaje nemáme.

O ktorý súbor poistenia je najväčší záujem?
-
O základné poistenie. To je aj najlacnejšie. V podstate pokrýva väčšinu potrieb. Ale aj tak by si mal každý zvážiť, že majetok nadobudol nejakou námahou a je ho potrebné chrániť dôkladnejšie.

Dátum vydania: 25.05.2005

Zdroj: SME, str. 37