Nahlásenie poistnej udalosti cez telefón | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nahlásenie poistnej udalosti cez telefón

Allianz - Slovenská poisťovňa (ASP), a. s., uvádza v tomto roku možnosť nahlásiť poistnú udalosť cez telefón. Po spustení pilotnej prevádzky bude stačiť, ak klient poisťovne oznámi poistnú udalosť na bezplatnú linku call centra 0800 122 222. Potom sa s klientom skontaktuje technik-špecialista, s ktorým si dohodne obhliadku v servise, alebo technik príde na dohodnuté miesto obhliadky a dohodnú si ďalší postup. ASP je lídrom na slovenskom trhu poisťovní a spravuje vyše 6 miliónov poistných zmlúv. "V minulom roku otvorila ďalších 20 agentúrnych kancelárií a plánuje ďalšie rozširovanie v regiónoch, aby bola ešte viac dostupná každému klientovi," povedala Eva Štefániková, viceprezidentka Allianz - Slovenskej poisťovne. "Aj napriek výborným výsledkom a tomu, že sme sa v minulom roku stali víťazom nezávislého testu Asociácie spotrebiteľov Slovenska, ktorý hodnotil okrem kvality produktu aj kvalitu likvidácie poistnej udalosti, snažíme sa stále zdokonaľovať a byť lepší. Naši klienti budú profitovať nielen z rýchlejšej likvidácie poistných udalostí, ale rozširujeme aj telefonické poskytovanie služieb a optimalizujeme správu poistenia v regiónoch."

Dátum vydania: 04.05.2005

Zdroj: Eurobiznis, str. 19