Finančný koncern Allianz zvýšil svoj čistý zisk o 92 % | Allianz - Slovenská poisťovňa

Finančný koncern Allianz zvýšil svoj čistý
zisk o 92 %

Finančný koncern Allianz AG zreteľne zvýšil v 1. kvartáli 2005 prevádzkový zisk. Allianz profitoval najmä z úrazového poistenia a poistenia majetku. Prevádzkový zisk Allianzu sa v porovnaní s 1. štvrťrokom 2004 zvýšil z 1,23 miliardy EUR na 1,83 miliardy EUR, čo je v prepočte 71 miliárd Sk.

Allianz zaúčtoval čistý zisk vo výške 1,184 miliardy EUR po minuloročných 617 miliónov EUR. Nárast zisku tak zodpovedá 92 %. Obrat finančného koncernu vzrástol na 28,3 miliardy EUR po 27,2 miliardy EUR v 1. štvrťroku 2004.

V segmentoch úrazové poistenie a poistenie majetku, ktoré sú najdôležitejšími tvorcami tržieb koncernu, zaznamenal Allianz nárast prevádzkového zisku o 102 % na 1,004 miliardy EUR. Pod výborné výsledky sa podpísal aj rast zisku Dresdner Bank a divízia správy majetku. Tieto k bilancii skupiny ku koncu marca prispeli ziskom 238 miliónov EUR, čo zodpovedá 33 % nárastu. Prevádzkový zisk divízie Asset Management sa medziročne zvýšil o 28 % na 231 miliónov EUR. Životné poistenie a nemocenské poistenie vykázali prevádzkový zisk vo výške 357 miliónov EUR, ktorý bol v porovnaní s 1. štvrťrokom 2004 nižší o 4 %.

Allianz poskytuje svoje služby 60 miliónom zákazníkom vo viac ako 70 krajinách sveta.

Dátum vydania: 13.05.2005

Zdroj: TASR