Allianz - Slovenská poisťovňa podporuje študentov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa podporuje študentov

Fakulta fyziky, matematiky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Allianz – Slovenskou poisťovňou uviedla dnes popoludní prednášku Ing. Viktora Cingela, CSc., viceprezidenta Allianz – Slovenskej poisťovne pre informačné technológie, s názvom "Konsolidácia IT systémov pri fúzii finančných inštitúcií".

Pred začatím prednášky sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie daru - osobného počítača Hewlett-Packard. Viktor Cingel, viceprezident Allianz – Slovenskej poisťovne pre informatiku odovzdal počítač Jánovi Rückschlossovi zo Študentskej komory akademického senátu fakulty za prítomnosti dekana Doc. RNDr. Jána Boďu, CSc. a prodekana pre informačné technológie RNDr. Damasa Grusku, PhD.

Allianz – Slovenská poisťovňa je najväčším a najvýznamnejším poskytovateľom poistných produktov na slovenskom trhu. Vznikla fúziou Slovenskej poisťovne a dcérskej firmy Allianz AG, jedného zo svetových lídrov na finančnom trhu. Fúzia takýchto dvoch veľkosťou rozdielnych subjektov s rozdielnou históriou a odlišným systémom riadenia predstavovala nesmiernu výzvu pre všetky oblasti fungovania novej spoločnosti. Jednou z najväčších výziev bola a je konsolidácia informačných systémov.

O skúsenostiach z tohto technicky rozsiahleho a náročného procesu sa Viktor Cingel, viceprezident Allianz – Slovenskej poisťovne pre informačné technológie, podelil so študentmi v rámci svojej prednášky "Konsolidácia IT systémov pri fúzií finančných inštitúcií". Jej cieľom bolo obohatiť akademický program študentov a priblížiť ich viac k praxi.

Fakulta fyziky, matematiky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje do praxe študentov aj v odboroch informačných technológií. Súčasťou prípravy je ucelené vzdelanie v profesii zaoberajúcou sa softvérovým a počítačovým inžinierstvom s orientáciou na systémy a siete v rôznych sektoroch.

Dátum vydania: 27.04.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook