Allianz - Slovenská poisťovňa posilňuje servis v regiónoch | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa posilňuje servis v
regiónoch

Allianz - Slovenská poisťovňa zaviedla nový jedinečný a rýchly systém likvidácie poistných udalostí, ktorý výrazne skracuje dobu likvidácie a zároveň motoristom uľahčuje vybavovanie poistnej udalosti. Allianz – SP tiež posilňuje likvidáciu poistných udalostí v regiónoch.

Allianz – Slovenská poisťovňa neustále pracuje na zlepšovaní kvality poskytovaných služieb klientom. Základným heslom je kvalita a rýchlosť pri likvidácii poistných udalostí na vozidlách, a to z havarijného, ako aj povinného zmluvného poistenia vozidiel. Hlavným cieľom je skrátiť dobu od nahlásenia škody klientom alebo poškodeným po jej vybavenie.

Najväčšia poisťovňa na trhu zároveň posilňuje v regiónoch časť likvidácie poistných udalostí, ktorú vykonávajú tzv. technici. Tí obhliadajú vozidlo a vypracovávajú kalkuláciu nákladov na opravu, prípadne vykonávajú doobhliadku, komunikujú s opravcami a rozhodujú o ekonomickosti opravy.

Allianz – Slovenská poisťovňa tiež zrýchlila platby v prospech zmluvných partnerov (servisy) a využíva pri spolupráci s nimi najmä formu bezhotovostnej platby. K rýchlejšej likvidácii prispieva aj systém Audatex, ktorý automaticky kalkuluje náklady na opravu. Podľa tejto kalkulácie je vystavená faktúra za opravu vozidla, ktorú už nie je potrebné následne kontrolovať. Klient tak získava dvakrát – rýchlejšie si vyzdvihne opravené vozidlo, pretože zmluvný servis dostane ako záruku platby od poisťovne tzv. krycí list. Zároveň klient profituje aj tým, že okrem úhrady spoluúčasti nemusí použiť na platbu faktúry v servise vlastnú hotovosť.

Ďalšou možnosťou je vysporiadanie prostredníctvom rozpočtu nákladov na opravu. To znamená, že klient v rámci havarijného poistenia môže odísť po nahlásení poistnej udalosti s dokladom, ktorý mu na druhý deň zabezpečí poukázanie poistného plnenia na jeho účet alebo adresu.

Technici Allianz – Slovenskej poisťovne pracujú s najmodernejšou technikou
Pracovníci špecializovaní na technickú časť likvidácie sú vybavení okrem kalkulačných programov aj špeciálnym počítačom, tzv. tablet PC. Tento prístroj, ktorý je ľahší a menší ako klasický notebook, umožňuje technikovi vykonať obhliadku elektronicky - špeciálnym perom na obrazovku tabletu priamo pri poškodenom vozidle. Po identifikovaní vozidla (značka, model) technik pracuje s konkrétnym vozidlom, nie iba so všeobecným popisom náhradných dielov, pričom zároveň vykalkuluje všetky potrebné ceny náhradných dielov, rozsah mechanických a klampiarskych prác a cenu lakovania.

Novinka: likvidácia poistných udalostí cez telefón
Absolútnou novinkou v likvidácii poistných udalostí je zavedenie možnosti nahlásenia poistnej udalosti cez telefón. Vďaka tejto jedinečnej službe bude možné nahlásiť poistnú udalosť na bezplatnú linku call centra 0800 122 222. Po nahlásení škody sa technik – špecialista Allianz – Slovenskej poisťovne skontaktuje s klientom, ktorému ponúkne možnosť obhliadky v servise alebo technik príde na dohodnuté miesto obhliadky. Zároveň s klientom preberie ďalší postup. Spustenie pilotnej prevádzky likvidácie poistných udalostí cez telefón sa očakáva v máji.

Dátum vydania: 26.04.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook