Allianz - Slovenská poisťovňa s najlepšími výsledkami | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa s najlepšími výsledkami

Vďaka výborným finančným výsledkom sa tento rok orientuje Allianz – Slovenská poisťovňa (ASP) na ďalšie zlepšovanie služieb svojim klientom.

Jednou z najsilnejších stránok ASP je jej blízkosť klientom - môžete ju nájsť na 250 miestach na celom Slovensku a viac ako 5 000 reprezentantov v jej mene poskytuje klientom kvalitné poradenstvo. "V minulom roku ASP otvorila ďalších 20 agentúrnych kancelárií a plánuje ďalšie rozširovanie v regiónoch, aby bola ešte viac dostupná každému klientovi," povedala Eva Štefániková, viceprezidentka Allianz – Slovenskej poisťovne. "Aj napriek výborným výsledkom a tomu, že sme sa v minulom roku stali víťazom nezávislého testu Asociácie spotrebiteľov Slovenska, ktorý hodnotil okrem kvality produktu aj kvalitu likvidácie poistnej udalosti, snažíme sa stále zdokonaľovať a byť lepší. Naši klienti budú profitovať nielen z rýchlejšej likvidácie poistných udalostí, ale rozširujeme aj telefonické poskytovanie služieb a pre ďalšie zefektívnenie nákladov a skvalitnenie služieb optimalizujeme správu poistenia v regiónoch," dodáva Štefániková.

Novinka - likvidácia poistných udalostí cez telefón

Absolútnou novinkou v likvidácii poistných udalostí je zavedenie možnosti nahlásenia poistnej udalosti cez telefón. Vďaka tejto jedinečnej službe bude možné nahlásiť poistnú udalosť na bezplatnú linku call centra 0800 122 222. Po nahlásení škody sa technik – špecialista Allianz – Slovenskej poisťovne skontaktuje s klientom, ktorému ponúkne možnosť obhliadky v servise alebo technik príde na dohodnuté miesto obhliadky. Zároveň s klientom preberie ďalší postup. Spustenie pilotnej prevádzky likvidácie poistných udalostí sa očakáva v najbližších dňoch. 

Allianz – Slovenská poisťovňa, trhový líder spravujúci vyše 6 miliónov poistných zmlúv, dosiahla v roku 2004 vynikajúci hospodársky výsledok po zdanení 1,383 mld. Sk. Tento výsledok sa podarilo poisťovni dosiahnuť vďaka úspešnej reštrukturalizácii po procese zlúčenia spoločností Allianz a Slovenská poisťovňa. Po rekordnom zisku v roku 2004 očakáva Allianz – Slovenská poisťovňa pozitívny hospodársky výsledok aj v tomto roku.

Dátum vydania: 20.04.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook