Nový obchod Allianz - Slovenskej poisťovne rástol rýchlejšie ako trh | Allianz - Slovenská poisťovňa

Nový obchod Allianz - Slovenskej poisťovne rástol rýchlejšie ako trh

Za rok 2004 dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa predpísané poistné v hrubej výške 19 511 mil. Sk. Voči porovnateľnému obdobiu v roku 2003 je to prírastok o 3,7 percent. Podiel neživotného poistenia predstavoval približne 72,6 percenta (14 161 mil. Sk) a životné poistenie 27,4 percenta (5 350 mil. Sk). Hrubé zaslúžené poistné predstavovalo 19 084 mil. Sk.

Za rok 2004 Allianz - Slovenská poisťovňa uzatvorila 616 233 kusov nových poistení osôb, s ročným poistným 1 420 mil. Sk. V poistení vozidiel ASP uzatvorila 298 741 kusov nových poistení s ročným poistným vo výške 3 128 mil. Sk, v privátnom majetku 125 853 nových poistení s ročným poistným 154 mil. Sk, v poistení priemyslu a podnikateľov bolo uzatvorených 17 272 kusov nových poistných zmlúv s ročným poistným vo výške 909 mil. Sk.

Nový obchod v životnom poistení narástol o 13,2 percenta, pričom celý slovenský trh narástol len o 2 percentá. V neživotnom poistení nárast predstavoval 10 percent. Celkový nový obchod tak narástol o 10,7 percent, čo je nad mieru inflácie.

ASP k 31. decembru 2004 spravovala 6 122 tis. ks poistných zmlúv. Za dvanásť mesiacov vybavila celkom 766,2 tis. poistných udalostí. Náklady na poistné udalosti predstavovali 12 032 mil. Sk.

V roku 2004 dosiahla Allianz – Slovenská poisťovňa hospodársky výsledok po zdanení 1 383 mil. Sk. Tento výsledok sa podarilo poisťovni dosiahnuť vďaka úspešnej reštrukturalizácii po procese zlúčenia spoločností Allianz a Slovenská poisťovňa.

Celková výška aktív poisťovne k 31. decembru 2004 bola 49 463 mil. Sk, z ktorých výška rezerv predstavovala 36 555 mil. Sk, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast (rezerv) o 11,7 percent.

K 31. decembru 2004 pracovalo v Allianz – Slovenskej poisťovni 2 720 zamestnancov.

Dátum vydania: 09.02.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook