Budovanie vzťahu s klientom | Allianz - Slovenská poisťovňa

Budovanie vzťahu s klientom

"Poistenie je služba, ktorú klient ocení až pri vzniku poistnej udalosti. Reklama je preto pre nás dôležitá najmä pre budovanie vzťahu s ním. Pomáha vytvárať vzájomnú dôveru a informuje nielen o produktoch, ale aj o smerovaní spoločnosti," uviedla pre HN hovorkyňa spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa Lucia Muthová.

Ako pokračuje, reklamný trh v poisťovníctve vlani výrazne rástol aj vďaka spusteniu dôchodkovej reformy. Viacero spoločností pracovalo najmä na uvedení nových značiek na trh. "Naše výdavky na reklamu nezaznamenali žiadne výrazné výkyvy, môžeme ich skôr hodnotiť ako štandardné. Snažili sme sa prostriedky vynaložiť efektívne a v primeranom rozsahu, čo nám umožňuje takmer stopercentná známosť našej značky," doplnila Muthová. V uplynulom roku sa reklamné aktivity spoločnosti zamerali na jej základné produktové portfólio. Na vlastnú komunikáciu využila medzinárodnú kampaň materskej spoločnosti a zároveň pripravila kampaň dcérskej Allianz - Slovenskej DSS. Tradične sa najviac zviditeľňovala cez televíziu, nepodcenila však podľa Muthovej ani význam vonkajšej reklamy a tlače.

"Konkurencia na poistnom trhu sa stále zvyšuje, čo sa pravdepodobne prejaví aj v reklame. V tomto roku však neočakávame taký enormný rast ako v uplynulom roku," uzavrela Muthová.

Dátum vydania: 07.03.2005

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 22