Allianz - Slovenská poisťovňa od januára 2004 odhalila 198 poistných podvodov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa od januára 2004 odhalila 198 poistných podvodov

Allianz - Slovenská poisťovňa (ASP), a. s., podala od januára minulého roka na subjekty podozrivé z poistných podvodov 198 trestných oznámení.

Ako na stretnutí s novinármi uviedla vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností poisťovne Jaroslava Zemanová, len za prvé dva mesiace tohto roka podala poisťovňa 45 trestných oznámení. Po postúpení prokuratúre bola podľa Zemanovej väčšina podvodníkov obvinených zo spáchania trestného činu. Odhalením poistných podvodov sa poisťovni podarilo zachrániť niekoľko 100 miliónov Sk, ktoré by inak ASP musela vyplatiť ako poistné plnenie.

V minulom roku uviedla Allianz - Slovenská poisťovňa do praxe projekt boja proti poistným podvodom a preskúmala 1 118 podozrivých poistných udalostí. Po podrobnom preskúmaní tak doteraz podala trestné oznámenia takmer na 200 svojich klientov. Cieľom uvedeného projektu je podľa špecialistu v oblasti kontrolnej činnosti Vojtecha Kosíka eliminovať poistné podvody a zamedziť tak neprimeraným finančným stratám a neúmernému navyšovaniu poistného. Na základe skúseností ASP a policajných štatistík sa predpokladá, že 30 až 40 % z oznámených poistných udalostí predstavujú poistné podvody. Dokonané podvody sa pritom na celkovom počte poistných udalostí podľa Zemanovej podieľajú až 20 %.

Podľa štatistík sa najviac podvodov objavilo v rámci poistenia motorových vozidiel. V niektorých prípadoch škodová udalosť vôbec nenastala, alebo skutočné poistné plnenie je menšieho rozsahu ako deklarované klientom. Podvody však vznikajú aj v prípade vozidiel kupovaných na lízing, ktoré sú nelegálne predávané do zahraničia a hlásené ako odcudzené. Pri zistení podvodu môže poisťovňa klientovi okamžite poistnú zmluvu vypovedať a požadovať od neho vyplatené poistné plnenie ako aj náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s preskúmaním poistnej udalosti.

Allianz - Slovenská poisťovňa pri odhaľovaní poistných podvodov spolupracuje aj s ostatnými poisťovňami a orgánmi činnými v trestnom konaní. Poistný podvod sa totiž od roku 1999 podľa slovenského právneho poriadku považuje za trestný čin.
V súčasnosti vedie Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) centrálnu evidenciu poistných udalostí, ktorá však funguje na dobrovoľnom základe. Cieľom poisťovní je vytvoriť kompletnú evidenciu všetkých vzniknutých poistných udalostí na Slovensku, aby sa tak poistné podvody eliminovali. Nový zoznam by mal byť napojený aj na policajný zbor.

Dátum vydania: 02.03.2005

Zdroj: TASR