Úspešná bilancia Allianzu | Allianz - Slovenská poisťovňa

Úspešná bilancia Allianzu

Hrubé predpísané poistné a. s. Allianz - Slovenská poisťovňa vzrástlo v roku 2004 medziročne o 3,7 % na 19,511 miliardy Sk. Poisťovňa bilancovala vlani zisk po zdanení 1,383 miliardy Sk. „Tento výsledok sa podarilo poisťovni dosiahnuť vďaka úspešnej reštrukturalizácii po procese zlúčenia spoločností Allianz a Slovenská poisťovňa,“ informovala hovorkyňa spoločnosti Lucia Muthová. Podiel neživotného poistenia na predpísanom poistnom predstavoval približne 72,6 %, čo je 14,161 miliardy Sk. Životné poistenie dosiahlo zostávajúcich 27,4 % a sumu 5,350 miliardy Sk. Hrubé zaslúžené poistné predstavovalo 19,084 miliardy Sk. V roku 2004 poisťovňa uzatvorila 616 233 nových poistení osôb s ročným poistným 1,420 miliardy Sk. „V poistení vozidiel uzatvorila 298 741 nových poistení s ročným poistným vo výške 3,128 miliardy Sk. V privátnom majetku to bolo 125 853 nových poistení s ročným poistným 154 miliónov Sk a v poistení priemyslu a podnikateľov bolo uzatvorených 17 272 kusov nových poistných zmlúv s ročným poistným vo výške 909 miliónov Sk,“ dodala Muthová. Nový obchod v životnom poistení narástol o 13,2 %. V neživotnom poistení nárast predstavoval 10 %. „Celkový nový obchod tak narástol o 10,7 %, čo je nad mieru inflácie,“ skonštatovala.

K ultimu decembra 2004 spravovala poisťovňa 6 122 000 poistných zmlúv. Za dvanásť mesiacov vybavila celkom 766 200 poistných udalostí. Náklady na poistné udalosti predstavovali 12,032 miliardy Sk. Celková výška aktív poisťovne k 31. decembru 2004 bola 49,463 miliardy Sk, z ktorých výška rezerv predstavovala 36,555 miliardy Sk. Rezervy tak oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 11,7 %. Ku koncu vlaňajška pracovalo v poisťovni 2 720 zamestnancov.

Dátum vydania: 21.02.2005

Zdroj: Profit, str. 20