Allianz - Slovenská DSS, silný partner pre váš dôchodok | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská DSS, silný partner pre váš dôchodok

Čím skôr sa rozhodnete pre II. pilier, tým viac peňazí budete mať na vlastnom účte. Pokles pôrodnosti a starnutie obyvateľstva je charakteristické pre celú Európu. Kým na začiatku 90-tych rokov dosahoval priemerný mesačný dôchodok asi 54 percent, na konci roka 2002 to bolo už len približne 45 percent a pri zachovaní priebežného systému v pôvodnej podobe by v krátkom čase klesol pod 40 percent priemernej mzdy. Keď vláda oznámila zámer spustiť dôchodkovú reformu, Allianz - Slovenská poisťovňa ako prvá deklarovala svoj úmysel podporiť myšlienku druhého piliera a založiť dcérsku dôchodkovú správcovskú spoločnosť. A výsledok? Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť získala prvá povolenie na vznik a činnosť.

Allianz - Slovenská DSS je lídrom aj podľa odborníkov

Podľa odborníkov bude Allianz - Slovenská DSS dominovať medzi dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami, ktoré sa podelia o prvé tri priečky. Okrem toho, že jej zakladateľom je najväčšia poisťovňa v SR, za ktorou stojí jedna z popredných finančných inštitúcií na svete Allianz Group, výhodou bude aj spolupráca Allianz - Slovenskej DSS s treťou najväčšou slovenskou bankou Tatra bankou a Uniqa poisťovňou.

Podľa čoho si vybrať?

Postavenie na trhu
Z prieskumu renomovanej agentúry GfK vyplynulo, že až 89,8 percenta opýtaných považuje za najdôležitejšie kritérium výberu súčasné stabilné a silné postavenie na slovenskom trhu. Allianz - Slovenská poisťovňa, zakladateľ Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je vedúcou jednotkou na poistnom trhu a jej 41-percentný podiel svedčí o dôvere klientov.

Tradícia
Dlhoročná tradícia finančnej inštitúcie je rozhodujúca pre 85,6 percenta opýtaných. Slovenská poisťovňa pôsobí na trhu od roku 1919. Allianz poisťovňa, s ktorou sa spojila, vstúpila na slovenský trh v roku 1993. Materská Allianz vznikla v roku 1890 a má už vyše 114-ročnú históriu.

Medzinárodné skúsenosti
Medzinárodné skúsenosti finančnej inštitúcie pokladá za prioritné kritérium takmer 80 percent opýtaných. Allianz Group je jednou z popredných finančných spoločností na svete. Zastúpenie má vo vyše 70 krajinách na celom svete a svoje služby poskytuje prostredníctvom dcérskych spoločností, pobočiek a konzorcií 60 miliónom klientov. Významným prvkom je vysoké ratingové ohodnotenie, ktoré svedčí o úrovni podnikania Allianz Group v oblasti ochrany majetku, finančného zabezpečenia osôb a zhodnocovania investícií.

Dostupnosť
Allianz - Slovenskú DSS nájdete na každom kroku. Aj takto zjednodušene by sa dala charakterizovať blízkosť ku klientovi. Pobočky a ďalšie kontaktné centrá sú nielen vo veľkých, ale aj v malých mestečkách. Allianz - Slovenskú dôchodkovú správcovskú spoločnosť reprezentuje takmer 6 000 sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia. Navyše, klienti a sprostredkovatelia môžu využiť služby bezplatnej Infolinky 0800 111 555, kde na otázky odpovedajú pracovníci, ktorí úspešne absolvovali skúšky na ÚFT. A to je ďalšie plus, lebo dostupnosť finančnej inštitúcie - širokú sieť pobočiek a poradcov - preferuje až 73,6 percenta opýtaných.

Zahraničné skúsenosti so spravovaním dôchodkových účtov
Allianz má vedúce postavenie v novej Európe aj v oblasti dôchodkového sporenia. V krajinách strednej a východnej Európy (Chorvátsko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Poľsko) je to viac ako dva milióny klientov, pre ktorých spravuje vyše 60 miliárd korún a onedlho pribudnú ďalší v Rumunsku a Rusku. Aby boli dosiahnuté čo najlepšie ekonomické výsledky, sú nevyhnutné najnižšie náklady a najlepšia schopnosť spravovať peniaze klientov. Allianz, ako uviedol predseda predstavenstva a prezident ASP T. Leue, má v tejto oblasti dlhodobé skúseností. Spravuje 996 miliárd EUR a je jednou z vedúcich spoločností v oblasti dlhodobých úspor. Depozitárom peňazí bude Tatra banka, ktorá má vynikajúce výsledky a patrí k najvýznamnejším finančným inštitúciám na Slovensku.

Prečo Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť?
Takmer 6 000 sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia, ktorí reprezentujú Allianz - Slovenskú DSS, vám poradia nielen či vstúpiť do 2. piliera, ale aj do ktorého z troch dôchodkových fondov - Progres (rastového), Optimal (vyváženého) či Garant (konzervatívneho), lebo investičná stratégia je veľmi dôležitá. Kým mladší sporitelia si môžu vyberať zo všetkých fondov, účasť v rastovom fonde je možná len do 48. veku sporiteľa (obdobie nie kratšie ako 15 rokov), vo vyváženom len do 56. roku veku sporiteľa (obdobie nie kratšie ako 7 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku) a v konzervatívnom (sporitelia môžu byť v období kratšom ako 7 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku). V rovnakom čase môže byť sporiteľ iba v jednom dôchodkovom fonde.

Preto neváhajte a rozhodnite sa pre sporenie na dôchodok s Allianz - Slovenskou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Čím skôr vstúpite k nám, tým viac peňazí budete mať na vlastnom účte. Ďalšie informácie môžete získať na bezplatnej infolinke 0800 111 555 alebo u licencovaných sprostredkovateľov Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Upozorňujeme, že s uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Úradu pre finančný trh.

Dátum vydania: 04.02.2005

Zdroj: Formát, str. 14