Torsten Leue: Dôchodkovým reformám dôverujem | Allianz - Slovenská poisťovňa

Torsten Leue: Dôchodkovým reformám dôverujem

Prvého februára uplynú tri roky, čo spoločnosť Allianz kúpila majoritný podiel v Slovenskej poisťovni. Slovenská poisťovňa si fúziou so slovenskou spoločnosťou Allianz, ktorá nasledovala, upevnila vedúcu pozíciu na našom poistnom trhu. Udržanie pozície je neľahkou úlohou, lebo výzvy trhu a konkurencie sú naliehavé. O nich sme hovorili s predsedom predstavenstva a prezidentom spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa Torstenom Leuem.

Torsten Leue sa narodil v roku 1966. Finančné účtovníctvo a ľudské zdroje vyštudoval na univerzitách v Berlíne a Montpellier (Francúzsko). V Deutsche Bank nadobudol certifikát z bankovníctva (bankový obchodník). Prax získaval v spoločnostiach WestLB (Paríž), Batelle (Londýn), Berthold (Toronto) a DeTeWe (Berlín). Od roku 1993 pôsobí v poisťovni Allianz. Bol zástupcom riaditeľa a obchodným riaditeľom Allianz Germany. V rokoch 1997 - 2004 ako podpredseda Predstavenstva Allianz AG zodpovedal za trhy v strednej a východnej Európe. Od roku 2004 je predsedom predstavenstva a prezidentom Allianz - Slovenskej poisťovne.

Dá sa predpokladať, že úspechu slovenskej dôchodkovej reformy, teda druhému pilieru, veríte. Aké argumenty vás presvedčili?
- Všetky krajiny západného sveta majú problém s demografickou situáciou. Obyvateľstvo starne do takej miery, že to mladí ľudia nedokážu financovať - je ich stále menej a menej. Prvé, čo ma presvedčilo, bol tento demografický problém. Musí sa riešiť na celom svete. Po druhé, tak ako som to videl aj v iných krajinách, ľudia do systému vstúpia, pretože sú to bezpečné súkromné peniaze, ktorých sa budúcnosť nemôže negatívne dotknúť. Preto tomu verím aj ja.

Dôchodkové sporenie je najrýchlejšie rastúcim finančným segmentom. Zodpovedá nástup produktu vašim predstavám, čo sa týka produktu všeobecne a výsledkov vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti osobitne?
- Očakával som, že ľudia budú uvažovať nad tým, že sa zapoja. Predpokladám, že sa zapojí približne milión občanov, čo je 50 percent produktívnej populácie.

Z akých skúseností ste vychádzali pri tomto produkte?
- Allianz je v tomto regióne jednou z vedúcich spoločností v dôchodkovom sporení - sme v Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Česku, Bulharsku, Chorvátsku a teraz na Slovensku. Čoskoro začneme aj v Rusku. Už teraz máme v regióne dva milióny klientov. Pozorne sme sledovali, ako sa tu vyvíjajú dôchodkové reformy. Každá krajina má svoje špecifiká, ale všeobecná myšlienka je všade rovnaká. Moja osobná skúsenosť je, že treba mať dôveru v celý systém, skúsenosti a dobrého partnera - naším je Tatra banka.

Ste aktívni aj v Čile?
- Nie, ale čílsky projekt, ktorý sa začal v roku 1981, je určite dobrým príkladom. Počas celého obdobia je reálna návratnosť 11 percent, už po zohľadnení inflácie. Z ekonomického hľadiska je zaujímavé, že dôchodkové fondy potom investujú a ľudia sa zapájajú do ekonomického procesu ich prostredníctvom.

Dokážu dôchodkové spoločnosti dostatočne zhodnotiť fondy? Kde by sa mali zdroje smerovať, aby boli aj bezpečné, aj aby sa zabezpečil ich rast?
- V prvom rade tu máme právny rámec, ktorý dáva ľuďom dostatok bezpečnosti. Sú záruky, podľa ktorých musíme klientom poskytnúť isté percentá návratnosti. Pre klientov to znamená istotu. Je na klientoch, aby si vybrali rastový, vyvážený alebo konzervatívny fond. Aj na rastový platia garancie. Klient má už zo zákona vysokú istotu, je to prísne právne prostredie. Spoločnosti môžu časť peňazí investovať aj mimo Slovenska, aby mohli mať rôzne výnosy. Koncern Allianz v minulom roku spravoval aktíva za vyše 996 miliárd eur a je jednou z vedúcich spoločností v správe aktív na svete. Plánujeme spravovať peniaze klientov lepšie než konkurencia, vždy za plnej garancie, že klient dostane aspoň priemer na trhu.

Vyslovujú sa pochybnosti práve o tej časti zdrojov, ktoré sa budú investovať na Slovensku. Zhodnocovacie možnosti na kapitálovom trhu sú podstatne slabšie ako v zahraničí. Vidíte to nádejne?
- Vstupom do Európskej únie sa všetko vyvíja medzinárodne. Podľa zákona môžeme väčšinu investovať v zahraničí. O tej menšej časti, ktorú musíme investovať na Slovensku, rozhodne to, koľko ľudí sa zapojí a hodnotenie trhovej situácie. Keď príde nejaký tlak, vždy sa nájde aj riešenie. Vláda si nemôže nikde na svete dovoliť, aby, keď občan niečo chce, napríklad dôchodkové fondy, spôsobovala prekážky. Kapitálový trh sa vyvíja. Napríklad chorvátsky trh je asi tej istej veľkosti ako slovenský a nemá problémy.

Veríte, že slovenská a ďalšie reformy dôchodkového systému budú inšpiráciou aj pre vyspelé európske krajiny?
- Áno. Slovensko je už pozadu a západná Európa zaostáva ešte viac. Viaceré východoeurópske krajiny, napríklad Poľsko či Maďarsko, reformy už urobili. Uskutočnilo ich i Nemecko, aj keď svojím spôsobom. Problém veľkých ekonomík je, že tu ide o veľké zmeny. Nejde o to, že by si to neuvedomovali, každá krajina vie, že sporenie na dôchodok v štátnom systéme nie je kvôli demografickému vývoju isté. Problém je reformy uskutočniť. Vývoj tieto krajiny vystaví tlaku a čím neskôr sa pre reformy rozhodnú, tým horšie.

Ako sa bude podľa vášho názoru vyvíjať poistný trh?
- Má to viacero hľadísk. Bude rásť správa aktív. V životnom poistení máme za sebou veľmi zložité obdobie posledných dvoch-troch rokov. Nemôžeme tu hovoriť o raste trhu, pretože objem nových obchodov klesá. V Českej republike sa na životné poistenie vynakladá o 60 percent viac peňazí ako na Slovensku. Takže je tu istý potenciál a myslím si, že dôchodková reforma privedie ľudí viac k zamysleniu, že musia viac urobiť pre svoje zabezpečenie do budúcna. To by mohlo ovplyvniť aj životné poistenie. Je tu i múdre rozhodnutie o daňových výhodách, ktoré donúti ľudí uvažovať. Pri neživotnom poistení vidím veľmi silnú konkurenciu a rast trhu bude dosť ťažký. Je otázkou, ako sa bude tento trh vyvíjať. Sú problémy s cenami a je otázne, ako dlho budú akcionári spoločností akceptovať straty. Teraz sme v spodnej časti cyklu, ale v blízkej budúcnosti stále nepredpokladám nejaký veľký rast.

A pokiaľ ide o segment poistenia podnikateľských aktivít?
- Medzinárodné spoločnosti, ktoré v tejto krajine investujú veľmi úspešne, majú svoje poistné programy. Obyčajne sa poisťujú tam, kde je sídlo spoločnosti. To platí o veľkých konglomerátoch a tu možno očakávať rast. V tomto segmente je náš rast dvojciferný.

V čom vidíte špecifické prvky slovenského trhu - vo vzťahu k ostatným stredoeurópskym krajinám i západným štátom?
- V porovnaní so západom sa tu ľudia oveľa menej zaoberajú svojou budúcnosťou. Neživotné poistenie tvorí 60 percent, len zvyšok životné, vo vyspelých krajinách je tento pomer obrátený. Na Slovensku ľudia myslia najprv na svoje auto, potom na ostatný majetok a až potom na svoj život. To je však typické pre všetky trhy v strednej a východnej Európe. Vo vzťahu k týmto trhom je slovenský jeden z najmenších, ale pokiaľ ide o konkurenciu, jeden z tých najsilnejších. Je to istá indikácia blízkosti rozvinutých trhov, napríklad v Rakúsku.

Veľká konkurencia zrejme vyvolá pohyby na trhu. Očakávate ďalšie fúzie a odchod poisťovní z trhu?
- Záleží to na akcionároch. Nedávno sme boli svedkami dvoch fúzií. Ak akcionári nebudú spoločnosti neustále podporovať kapitálovými injekciami, som presvedčený, že v budúcnosti ich bude viac. Na takomto konkurenčnom trhu je to logický vývoj.

Ďalším špecifikom je, že matematika a peniaze nepustia, čiže produkty jednotlivých poistení sa svojimi podmienkami príliš nelíšia. Úsilie sa zameriava na kvality služieb. Čo považujete za prednosť Allianz - Slovenskej poisťovne v tomto smere?
- Predovšetkým našu sieť pobočiek - máme ich 35, reprezentantov je päťtisíc. Spravujeme vyše šesť miliónov zmlúv. Máme ku klientom naozaj blízko. Naša výhoda je, že sme najrýchlejší, a dokázal to aj nezávislý spotrebiteľský test pri poistení motorových vozidiel a likvidácii poistných udalostí. Máme tiež produkty pre jednotlivcov i pre spoločnosti, ktoré sa od ostatných na trhu odlišujú, napríklad asistenčné služby pre klientov, ak sa im škoda stane mimo Slovenska. Kľúčom je však vyplácanie v prípade škody. V tejto oblasti máme servis, ktorý je na vysokej úrovni a stále ho zlepšujeme.

Ako konkurenčnú výhodu ste uviedli pobočkovú sieť. Vyhovuje taká, aká je, alebo ju budete meniť?
- Sme prítomní vo všetkých, aj malých mestách na Slovensku, sme spokojní a nemáme dôvod sieť meniť. Ale nikdy nie som taký spokojný, aby som o zmenách neuvažoval.

Klienti dcérskych bánk veľkých bankových spoločností už začínajú pri podnikaní v zahraničí a cestách do zahraničia pociťovať niektoré výhody - nižšie poplatky pri výbere z bankomatov alebo v pobočkách sesterských bánk, možnosti čerpania úverov vo viacerých krajinách a pod. Majú slovenskí klienti Allianz - Slovenskej poisťovne v zahraničí nejaký bonus z toho, že Allianz je veľká nadnárodná spoločnosť, zastúpená všade na svete?
- Ak sa súkromnej osobe stane dopravná nehoda v zahraničí, napríklad v Belgicku alebo Holandsku, tak Allianz pokryje všetky nutné potreby, ktoré v súvislosti s udalosťou vzniknú. Naša asistenčná služba Elvia pokrýva celý svet, sídlo systému je v Paríži. Pre spoločnosti sú výhodou medzinárodné poistné programy, napríklad poistenie exportu. Platí to aj pre podnikateľov zo Slovenska.

Je už fúzia Slovenskej poisťovne a Allianzu zavŕšená? Uskutočňuje sa ich integrácia do vyšších systémov v rámci Allianzu, osobitne v IT?
- Ak máte na mysli zlúčenie značky, štruktúr, financií, tak fúzia sa už skončila. Potom sú ďalšie veci, ako IT systémy, na ne potrebujeme viac času. Slovenská poisťovňa bola veľká spoločnosť, Allianz nebola tiež práve malá, takže sa dá predstaviť, aké rozličné informačné systémy sa tu spájali. Takéto problémy sa nedajú vyriešiť za pár rokov. Som príjemne prekvapený, ako rýchlo sa tieto projekty robia a verím, že o rok vám budem môcť dať inú odpoveď.

Pred prevzatím tejto funkcie ste boli riaditeľom skupiny pre strednú a východnú Európu. Bude tu Allianz pokračovať v akvizíciách a zakladaní spoločností, alebo považujete expanziu v tomto priestore za skončenú?
- Už som povedal, že Allianz má v tomto regióne na trhu vedúcu pozíciu. Sme v ôsmich krajinách a v štyroch - Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko - sme na trhu najväčší. V ostatných sme medzi prvými šiestimi. Tento región považujeme za významný trh, je tu zdravý rast zisku. Pritom pozeráme na ďalšie možnosti, ktoré by sa hodili do našej štruktúry.

Považujete legislatívu Slovenskej republiky za vhodnú na podnikanie v poisťovníctve?
- Určite áno, ale zákony treba vždy dolaďovať. Takých 90 percent sa už urobilo a desať percent ešte ostáva. Oceňujem napríklad spomínané daňové úľavy pre životné poistky.

Ako sa Alianz - Slovenská poisťovňa stará o zvyšovanie schopností a zručností svojich zamestnancov? Má svoj systém, alebo aplikuje modely materskej spoločnosti?
- Rozvoj ľudí je oveľa zložitejší než rozvoj štruktúr, a preto sa musíme o nich primerane starať. V minulom roku sme založili vzdelávací program Campus ASP, ktorý je definovaný pre každú úroveň zamestnancov. V rámci skupiny Allianz máme medzinárodný inštitút pre vzdelávanie, kde sa tiež pripravujú zamestnanci rôznych úrovní. Máme aj ďalšie interné možnosti a využívame aj externé zdroje.

Čo v personálnej práci prevažuje - stabilita alebo pohyb vedúcich pracovníkov?
- Nemôžem povedať, ktorý princíp prevažuje. Oveľa dôležitejšie je vytvoriť takú štruktúru spoločnosti, ktorá bude výkonná, efektívna a pri jej tvorbe uplatňujeme oba princípy.

Máte systém evaluácie pracovníkov?
- Koncom minulého roka sme zaviedli jasný hodnotiaci systém založený na hodnotení cieľov. V závere tohto roka bude písomné vyhodnotenie. Hodnotenie bude pravidelné, inštitucionalizované.

Rozhoduje pri obsadzovaní funkcií aj krajina, z ktorej manažér pochádza?
- Odpoveď je veľmi jednoduchá: máme v spoločnosti 2 700 zamestnancov a len dvaja nie sú Slováci. Dôležitá je pre nás dobrá znalosť lokálneho trhu.

Uplatňujú sa slovenskí odborníci aj v rámci celej skupiny?
- Áno, máme tu príklady, keď naši ľudia išli do Nemecka, Austrálie. Výhodou našej veľkej skupiny je, že Slováci sa môžu uplatniť aj v medzinárodnom rámci a skúsenosti potom využiť na našom trhu.

Máte osobitný program aj pre starších pracovníkov (nad 45 či 50 rokov), alebo sa už považujú za neperspektívnych?
- Pre mňa je to vždy len otázka výkonu, nerozhodujem sa podľa veku.

Dátum vydania: 25.01.2005

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 21