Krátke správy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Krátke správy

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., vyplatila zatiaľ za škody spôsobené novembrovou víchricou už 23,5 mil. Sk, pričom celková výška škôd, ktorú by poisťovňa mala vyplatiť, presahuje 73 mil. Sk. Po novembrovej víchrici je tak uzatvorených už 1 500 poistných udalostí. Ako ďalej informovala hovorkyňa poisťovne Lucia Muthová, spoločnosť zaznamenala spolu 2 700 poistných udalostí, z toho 2 500 menších poistných udalostí v celkovej výške 24,5 mil. Sk a 73 poistných udalostí nad 500 tisíc Sk v celkovej sume približne 48,5 mil. Sk. Najviac postihnutou oblasťou sú Vysoké Tatry od Podbanského po Tatranskú Kotlinu. "V tejto oblasti boli najviac postihnuté obce Mlynčeky, Rakúsy, Slovenská Ves, Stará Lesná a Nová Lesná," pokračovala Muthová. Allianz - Slovenská poisťovňa je v úzkom kontakte s miestnymi úradmi v najviac postihnutých obciach, pričom s nimi spolupracuje pri odhade rozsahu škôd, ako aj pri nahlasovaní škodových udalostí. "V niektorých prípadoch ešte stále zaznamenávame nahlasovanie poistných udalostí," uviedla Muthová. Prírodné katastrofy, resp. živelné riziká, patria medzi štandardné poistené riziká v poistení privátneho majetku. Pri poistení podnikateľov je predmetom poistenia hnuteľný a nehnuteľný majetok poistený na komplexné živelné riziká vrátane víchrice.

Dátum vydania: 18.01.2005

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 14