Otázky a odpovede | Allianz - Slovenská poisťovňa

Otázky a odpovede

O zodpovednosti sprostredkovateľov hovorí Richard Kolárik z Allianz - Slovenskej d.s.s.

Možno čakať, že s rastúcim počtom licencovaných sprostredkovateľov počet špekulantov vzrastie?
- Ťažko povedať. Otázkou je, čo je motiváciou sprostredkovateľov pre nezákonný postup. Každá dôchodková spoločnosť by si mala ustrážiť systém, aby ich takto nemotivoval. Toto nastavenie preveruje aj Úrad pre finančný trh. Samozrejme, nedá sa to vždy ustrážiť a ak niekto o protizákonnom správaní vie, mal by to oznámiť úradu alebo dôchodkovej spoločnosti.

Úrad sa bráni, že sám nemôže skontrolovať desaťtisíce sprostredkovateľov...
- Zákon jasne hovorí, že zodpovednosť nesia za seba samotný sprostredkovateľ. Preto prešiel školením, získal licenciu, ktorou si jeho vedomosti preveril úrad. Samozrejme, dôchodkové spoločnosti ich vlastnými cestami vzdelávajú nad rámec tejto skúšky. Nepriamo sú za ich činnosť aj zodpovedné.

Musí dôchodková spoločnosť povinne informovať o svojich sprostredkovateľoch?
- Zoznam licencovaných sprostredkovateľov zverejňuje na internetovej stránke Úrad pre finančný trh.

Dátum vydania: 03.12.2004

Zdroj: Pravda, str. 16