Allianz - Slovenská DSS - silný partner pre Váš dôchodok | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská DSS - silný partner pre Váš dôchodok

Nikto z nás určite nepochybuje, že vývoj posledných rokov, sprevádzaný nepriaznivým demografickým vývojom, odkryl nevyhnutnosť reformy dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. Pokles pôrodnosti a starnutie obyvateľstva je pritom charakteristické pre celú Európu. Kým na začiatku 90-tych rokov dosahoval priemerný mesačný dôchodok asi 54 percent, na konci roka 2002 to bolo už len približne 45 percent a pri zachovaní priebežného systému v pôvodnej podobe by v krátkom čase klesol pod 40 percent priemernej mzdy. Keď vláda oznámila zámer spustiť dôchodkovú reformu, Allianz - Slovenská poisťovňa ako prvá deklarovala svoj úmysel podporiť myšlienku druhého piliera a založiť dcérsku dôchodkovú správcovskú spoločnosť. A výsledok? Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť získala prvá povolenie na vznik a činnosť.

Allianz - Slovenská DSS je lídrom aj podľa odborníkov
Podľa odborníkov bude Allianz - Slovenská DSS dominovať medzi dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami, ktoré sa podelia o prvé tri priečky. Okrem toho, že jej zakladateľom je najväčšia poisťovňa v SR, za ktorou stojí jedna z popredných finančných inštitúcií na svete Allianz Group, výhodou bude aj spolupráca Allianz - Slovenskej DSS s treťou najväčšou slovenskou bankou Tatra bankou a Uniqa poisťovňou.

Päť pé
Tak ako človek musí mať všetkých päť pé, aby bol dokonalý, aj spoločnosť Allianz - Slovenská DSS spĺňa najdôležitejšie predpoklady na úspech v oblasti starobného dôchodkového sporenia. Vyplynulo to z prieskumu renomovanej agentúry GfK, ktorá hľadala odpoveď na otázku, podľa čoho si budú spotrebitelia vyberať?

Postavenie na trhu
Až 89,8 percenta opýtaných považuje za najdôležitejšie kritérium pri výbere súčasné stabilné a silné postavenie na slovenskom trhu. Allianz - Slovenská poisťovňa, zakladateľ Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti je vedúcou jednotkou na poistnom trhu a jej 41-percentný podiel svedčí o dôvere klientov.

Tradícia
Dlhoročná tradícia finančnej inštitúcie je rozhodujúca pre 85,6 percenta opýtaných. Slovenská poisťovňa pôsobí na trhu od roku 1919. Allianz poisťovňa, s ktorou sa spojila, vstúpila na slovenský trh v roku 1993. Materská Allianz vznikla v roku 1890 a má už vyše 114 ročnú históriu.

Medzinárodné skúsenosti
finančnej inštitúcie pokladá za prioritné kritérium takmer 80 percent opýtaných. Allianz Group je jednou z popredných finančných spoločností na svete. Zastúpenie má vo vyše 70 krajinách na celom svete a svoje služby poskytuje prostredníctvom dcérskych spoločností, pobočiek a konzorcií 60 miliónom klientov. Významným prvkom je vysoké ratingové ohodnotenie, ktoré svedčí o úrovni podnikania Allianz Group v oblasti ochrany majetku, finančného zabezpečenia osôb a zhodnocovania investícií.

Dostupnosť
Allianz - Slovenskú DSS nájdete na každom kroku. Aj takto zjednodušene by sa dala charakterizovať blízkosť ku klientovi. Pobočky a ďalšie kontaktné centrá sú nielen vo veľkých, ale aj v malých mestečkách. Podľa niektorých odhadov sa na Slovensku do predaja starobného dôchodkového sporenia zapojí približne 20-tisíc sprostredkovateľov, z toho asi tretina by mala pracovať pre Allianz - Slovenskú DSS. Navyše klienti aj sprostredkovatelia môžu využiť služby bezplatnej infolinky 0800 111 555, kde na otázky odpovedajú pracovníci, ktorí úspešne absolvovali skúšky na ÚFT. A to sú ďalšie plusy, lebo dostupnosť finančnej inštitúcie - širokú sieť pobočiek a poradcov - preferuje až 73,6 percenta opýtaných.

Zahraničné skúsenosti so spravovaním dôchodkových účtov
Allianz má vedúce postavenie v novej Európe aj v oblasti dôchodkového sporenia. V krajinách strednej a východnej Európy (Chorvátsko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Poľsko) je to viac ako dva milióny klientov, pre ktorých spravuje vyše 60 miliárd korún a onedlho pribudnú ďalší v Rumunsku a Rusku. Aby boli dosiahnuté čo najlepšie ekonomické výsledky, sú nevyhnutné najnižšie náklady a najlepšia schopnosť spravovať peniaze klientov. Allianz, ako uviedol predseda predstavenstva a prezident ASP T. Leue, má v tejto oblasti dlhodobé skúsenosti. Spravuje 996 miliárd EUR a je jednou z vedúcich spoločností v oblasti dlhodobých úspor. Depozitárom peňazí bude Tatra banka, ktorá má vynikajúce výsledky a dobré postavenie na trhu.

Prečo Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť?
Cieľom spoločnosti je stať sa jedným z lídrov v oblasti správy dôchodkových fondov. K tomu bude využívať nástroje, ako sú profesionálny manažment, profesionálni licencovaní sprostredkovatelia, skúsenosti Allianz z dôchodkových reforiem v okolitých krajinách, ako aj medzinárodné a lokálne skúsenosti Allianz so správou fondov a riadením aktív. Zárukou je aj Tatra banka ako depozitár. Finančná sila, tradícia a profesionalita, to sú tri typické vlastnosti, ktoré charakterizujú väčšinu pobočiek a dcér Allianz. A k nim sa určite zaradí aj na Slovensku historicky prvá Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť. Je tu šanca, že spoločnosť získa čo najväčší počet klientov. Bude záležať od sprostredkovateľov, ako zvládnu svoju úlohu poradiť klientom podľa veku, nielen či vstúpiť do II. piliera, ale aj do ktorého z troch dôchodkových fondov - Progres (rastový), Optimal (vyvážený) či Garant (konzervatívny). Lebo investičná stratégia je veľmi dôležitá. Kým mladší sporitelia si môžu vyberať zo všetkých fondov, účasť v rastovom fonde je možná len do 48. veku sporiteľa (obdobie nie kratšie ako 15 rokov), vo vyváženom len do 56. roku veku sporiteľa (obdobie nie kratšie ako 7 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku) a v konzervatívnom (sporitelia môžu byť v období kratšom ako 7 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku len v konzervatívnom dôchodkovom fonde). V rovnakom čase môže byť sporiteľ iba v jednom dôchodkovom fonde. Preto neváhajte a rozhodnite sa pre sporenie na dôchodok s Allianz - Slovenskou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ďalšie informácie môžete získať na bezplatnej infolinke 0800 111 555 alebo u licencovaných sprostredkovateľov Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Dátum vydania: 24.11.2004

Zdroj: Pravda, str. 7