Sadzobník poplatkov | Allianz - Slovenská poisťovňa

Sadzobník poplatkov

1/ Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky je 4,185%. Pozostáva z nákladov na krytie rizika smrti a správu poistnej zmluvy vo výške 1,485 %  a z nákladov na uzavretie poistnej zmluvy vo výške 2,7 % z nákupnej ceny podielovej jednotky.

2/ Odkupný poplatok je v 1. až 3. roku poistenia 5 %, v 4. až 5. roku poistenia 3 % z hodnoty účtu poistníka.

Súvisiace odkazy

 
Informácie o programe GLOBAL 10
Allianz | Club