Reprezentant: Petra Šípošová

Reprezentant
Adresa:
Omšenie 308
91443 Omšenie
Telefón:0949.133 860
Mobil: 0949.13 38 60;
Nonstop infolinka 0800 122 222