Reprezentant: Sidonia Martináková

Reprezentant
Adresa:
Komenského 1627/5
02001 Púchov
Telefón:0948.702 233
Mobil: 0948.70 22 33;
Nonstop infolinka 0800 122 222