Reprezentant: Bc. Dalibor Balažovič

Reprezentant
Adresa:
Borčany 14
95636 Rybany
Mobil: 0902.77 50 73;
Nonstop infolinka 0800 122 222