Reprezentant: Bc. Beata Sarvašová

Reprezentant
Adresa:
Veľká nad Ipľom 23
98532 Veľká nad Ipľom
Mobil: 0917.835 545
Nonstop infolinka 0800 122 222