Podpoistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Podpoistenie

Podpoistenie je podhodnotenie majetku ako predmetu poistenia v uzavretej poistnej zmluve. Ide o stav, kedy je poistná suma podstatne nižšia ako poistná hodnota. Pri zistení podpoistenia je plnenie priznané v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy k poistnej hodnote. Pre predídenie podpoisteniu sa odporúča klientom pri podpise zmluvy aktivácia automatickej indexácie poistnej zmluvy.
Allianz | Club