Indexácia poistnej zmluvy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Indexácia poistnej zmluvy

Je forma ochrany pred infláciou. Indexáciou sa zvyšujú poistné sumy hlavného poistenia a pripoistení. Indexácia je automatická. Vykonáva sa na základe súhlasu klienta pri podpise zmluvy, zväčša vo výročný deň.
Uplatňuje sa iba pri poistných zmluvách s bežne plateným poistným počas celej doby platenia poistného okrem posledných troch rokov platenia poistného. 
Allianz | Club