Víťazom je PZP od Allianz - Slovenskej poisťovne | Allianz - Slovenská poisťovňa

Víťazom je PZP od Allianz - Slovenskej poisťovne

Povinné zmluvné poistenie Allianz - Slovenskej poisťovne je najlepším produktom na trhu. Vyplynulo to z výsledkov porovnávacieho testu Asociácie spotrebiteľov Slovenska. Testu, ktorý sa konal v mesiacoch august a september, sa zúčastnilo sedem poisťovní a po prvýkrát bola realizovaná aj jeho praktická časť. "Som veľmi rád, že sa na Slovensku prvýkrát rozhodla Asociácia spotrebiteľov Slovenska porovnať nielen produktovú, ale aj praktickú stránku tohto poistenia, to znamená likvidáciu poistných udalostí, a že sme sa v tomto hodnotení stali víťazom," hovorí Torsten Leue, prezident a predseda predstavenstva Allianz - Slovenskej poisťovne.

Dátum vydania: 27.10.2004

Zdroj: Stratégie, str. 8