Prvenstvo Allianz - Slovenskej poisťovne | Allianz - Slovenská poisťovňa

Prvenstvo Allianz - Slovenskej poisťovne

Dôchodková správcovská spoločnosť Allianz - Slovenskej poisťovne je prvou spoločnosťou, ktorá na Slovensku získala povolenie na vznik a činnosť. Snahou skupiny Allianz - Slovenskej poisťovne je poskytovať klientom kvalitné a komplexné služby, preto je pripravená byť trhovým lídrom aj v oblasti starobného dôchodkového sporenia. Allianz - Slovenská poisťovňa na Slovensku spravuje už dnes finančné umiestnenie v hodnote viac ako 40 mld. Sk. Pre jednoduchšiu orientáciu klientov v tejto oblasti sprevádzkovala Allianz - Slovenská poisťovňa od septembra infolinku 0800 111 555, na ktorej sa môžu záujemcovia bezplatne dozvedieť všetky potrebné informácie o dôchodkovej reforme.

Dátum vydania: 01.10.2004

Zdroj: MOT´or, str. 11