Povinné poistné sa zvýši o 10 až 20 percent | Allianz - Slovenská poisťovňa

Povinné poistné sa zvýši o 10 až 20 percent

Podľa lídra na trhu povinného zmluvného poistenia (PZP) Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s., Bratislava bude nárast poistného v roku 2005 podstatne nižší ako v tomto roku. U Allianz - Slovenskej poisťovne by sa mal pohybovať v rozmedzí 10 až 20 percent. Konkrétne čísla pre budúci rok budú podľa prezidenta spoločnosti Torstena Leuea známe na prelome októbra a novembra.

V tomto roku predstavoval medziročný nárast sadzieb povinného zmluvného poistenia u jednotlivých poisťovní približne 30 až 40 percent. Výšku poistného ovplyvňuje v značnej miere škodovosť, inflácia, ako aj deficit, ktorý vznikal v minulosti v dôsledku regulácie poistných sadzieb. Deficit z minulosti predstavuje zhruba 10 miliárd korún. Dnes len na súdnych sporoch máme v rezervách okolo 3,5 miliardy korún. Je veľmi ťažké povedať, kedy spravíme čiaru a už sa viac nebudeme venovať týmto škodám, lebo sú všetky zlikvidované. Samozrejme, snažíme sa, aby to bolo čo najrýchlejšie, - uviedol Jozef Pacher, riaditeľ Odboru poistenia motorových vozidiel Allianz - Slovenskej poisťovne.

Asociácia spotrebiteľov Slovenska udelila v uplynulom mesiaci Allianz - Slovenskej poisťovni prvé miesto v teste o najlepší produkt a služby v oblasti PZP. Spoločnosť navyše od 25. októbra rozširuje rozsah asistenčných služieb poskytovaných klientom PZP.

Dátum vydania: 08.10.2004

Zdroj: Roľnícke noviny, str. 2