Allianz je pripravená byť trhovým lídrom aj v dôchodkovej reforme | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz je pripravená byť trhovým lídrom aj v dôchodkovej reforme

Dôchodková správcovská spoločnosť Allianz – Slovenskej poisťovne je prvou spoločnosťou, ktorá na Slovensku získala povolenie na vznik a činnosť. Licenciu s poradovým číslom 1 si jej predstavitelia prevzali včera priamo v Úrade pre finančný trh. Povolenie sa podarilo získať vďaka niekoľkomesačnému náročnému procesu potvrdzujúceho našim klientom dôkladnú pripravenosť Allianz – Slovenskej poisťovne na dôchodkovú reformu.

Dôchodková správcovská spoločnosť bude pri svojej činnosti vychádzať z dlhodobej tradície Allianz – Slovenskej poisťovne na slovenskom trhu a využívať pritom silu a medzinárodné skúsenosti koncernu. Spolu s ďalšími dôveryhodnými partnermi Tatra bankou a poisťovňou Uniqa má snahu sprevádzať svojich klientov ako spoľahlivý partner v dôchodkovej reforme a podporovať udržateľný rozvoj nového systému dôchodkového zabezpečenia.

Snahou skupiny Allianz – Slovenskej poisťovne je poskytovať klientom kvalitné a komplexné služby, preto je pripravená byť trhovým lídrom aj v oblasti starobného dôchodkového sporenia. Allianz – SP na Slovensku spravuje už dnes finančné umiestnenie vo výške viac ako 40 mld. Sk.

Pre jednoduchšiu orientáciu klientov v tejto oblasti sprevádzkovala Allianz – Slovenská poisťovňa od septembra Infolinku 0800 111 555, na ktorej sa môžu záujemcovia bezplatne dozvedieť všetky potrebné informácie o dôchodkovej reforme.

Medzinárodné skúsenosti, finančná sila a partnerstvo
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., bude ťažiť zo skúseností materského koncernu Allianz, ktorému v segmente dôchodkových produktov patrí na trhoch strednej a východnej Európy vedúce postavenie.

V tomto regióne má koncern Allianz dôchodkové správcovské spoločnosti napríklad v Maďarsku, Poľsku, Českej republike, Bulharsku a Chorvátsku s celkovým počtom viac než 2 milióny klientov a celkovou hodnotou dôchodkových aktív viac než 60 miliárd Sk.

Prostredníctvom siete koncernu, ktorý má zastúpenie vo vyše 70 krajinách, má Allianz – Slovenská d. s. s. prístup na svetové finančné trhy.

V celosvetovom meradle spravuje koncern Allianz aktíva v celkovej hodnote vyše 37,5 bilióna Sk.
Bok po boku ako obchodní partneri vstupujú spolu s Allianz - Slovenskou poisťovňou (ASP) do dôchodkovej reformy aj Tatra banka a Uniqa poisťovňa, a. s., ktoré umožnia v rámci svojich obchodných štruktúr propagovať a sprostredkovať produkty dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenskej poisťovne.

Tatra banka získala za poslednú dekádu mnohé ocenenia ako Najlepšia banka na Slovensku od viacerých medzinárodných i domácich odborných periodík, práve za oblasť kvality poskytovaných služieb. Kvalita služieb je oblasťou, v ktorej zaujíma popredné miesto na poistnom trhu aj ďalší partner Uniqa poisťovňa, a. s., s ktorou už dnes Allianz úspešne spolupracuje v oblasti podnikového dôchodkového zabezpečenia v Rakúsku.

Čo predchádzalo udeleniu povolenia?
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., podpísala 26. mája 2004 zakladateľskú listinu o založení akciovej spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. a ako prvá oznámila založenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti na Slovensku. Splnila tak hlavné predpoklady na podanie žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú doručila Úradu pre finančný trh 31. mája 2004.

Dátum vydania: 23.09.2004

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook