Môžem si na dôchodok sporiť aj viac? | Allianz - Slovenská poisťovňa

Môžem si na dôchodok sporiť aj viac?

Dokedy najneskôr sa musím rozhodnúť, či uzatvorím zmluvu s niektorou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a budem si na dôchodok sporiť sám?
- V rámci zákona 43/2004 sú vymedzené kategórie osôb povinne a dobrovoľne zúčastnených na starobnom dôchodkovom sporení. Osoby povinne zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení si musia vybrať niektorú z dôchodkových správcovských spoločností najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti, v opačnom prípade im Sociálna poisťovňa niektorú z nich pridelí. Osoby dobrovoľne zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení sa môžu rozhodnúť o zapojení do 2. piliera v období od 1. 11. 2004 do 30. 6. 2006, len výnimočne aj po tomto termíne (študenti a evidovaní nezamestnaní, ak boli pred 1. 1. 2005 dôchodkovo poistení od 1. 1. 2005 nepretržite až do 30. 6. 2006 budú len študovať alebo ostanú evidovaní nezamestnaní, a to do 30 dní potom, ako budú po 30. 6. 2006 po prvý raz dôchodkovo poistení).

Môžem podpísať zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou aj v novembri, keď reforma sa spúšťa až od januára budúceho roka? Bude taká zmluva platná?
- Áno. Zmluva podpísaná klientom napríklad v novembri však bude platná najskôr 1. 1. 2005.

Do dôchodkovej reformy sa zapojiť nechcem, nový systém je pre mňa, vzhľadom na môj vek, už nevýhodný. Musím svoje rozhodnutie niekomu oznamovať? Dokedy tak musím urobiť? 
- Všetky osoby, ktoré boli dôchodkovo poistené pred 1. 1. 2005, to znamená platili si alebo boli za neplatené odvody do Sociálnej poisťovne, spadajú do kategórie osôb dobrovoľne zúčastnených na starobnom sporení. V prípade, ak tieto osoby do 30. 6. 2006 (s dvoma výnimkami uvedenými v predchádzajúcej odpovedi) neuzavrú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, bude ich dôchodkové zabezpečenie tvorené len z jedného piliera (označovaného ako priebežný). Nezapojenie sa do tzv. 2. piliera dôchodkového zabezpečenia nie potrebné nikomu oznamovať.

Ak sa rozhodnem sporiť si na dôchodok v 2. pilieri, na môj osobný účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti poputuje 9 percent z mojej hrubej mzdy. Nemôžem si tam dobrovoľne odvádzať vyššiu sumu?
- Výška odvodov do 2. piliera dôchodkového zabezpečenia (označovaného aj ako kapitalizačný pilier) je stanovená zákonom vo výške 9 percent z vymeriavacieho základu a nie je možné ju zvyšovať. V prípade, ak má sporiteľ voľné finančné prostriedky, ktoré chce použiť na zabezpečenie na dôchodok, môže ich investovať do niektorého z produktov 3. piliera (označovaného aj ako doplnkový). Podmienky účasti na 3. pilieri budú od 1. 1. 2005 regulované novým zákonom.

Dátum vydania: 29.09.2004

Zdroj: Pravda, str. 2