Koncern Allianz vstúpil na ruský trh životného poistenia | Allianz - Slovenská poisťovňa

Koncern Allianz vstúpil na ruský trh životného
poistenia

Koncern Allianz vstúpil na ruský trh životného poistenia. Nová dcérska firma Allianz Rosno Life má do roka 2010 dosiahnuť na rozmáhajúcom sa trhu 15-percentný podiel. Popri Indii a Číne pokladá Allianz Rusko za jeden zo svojich najdôležitejších trhov. Mníchovské vedenie Allianzu má vysoké očakávania, keď do roku 2010 počíta na ruskom trhu životného poistenia s ročným prírastkom 40 percent. Podiel Allianzu a AFK Sistema v poisťovni Rosno, štvrtej najväčšej na ruskom trhu, dosahuje v súčasnosti takmer 50 %, pričom Allianz Rosno Life je jej 100-percentnou dcérou. V najbližšom čase chce Allianz spolu so Sistemou vstúpiť aj do segmentu správy majetku.

Dátum vydania: 23.09.2004

Zdroj: Trend, str. 78