Torsten Leue | Allianz - Slovenská poisťovňa

Torsten Leue

Predseda predstavenstva a prezident Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s., Bratislava. V najvyššej pozícii po šiestich rokoch vymenil Manuela Bauera, ktorý odišiel riadiť životnú poisťovňu Allianz v Kórejskej republike. Vyštudoval financie, účtovníctvo a ľudské zdroje na Berlínskej univerzite, po jej skončení krátko pracoval v Deutsche Bank, kým prišiel do berlínskeho Allianzu, kde pôsobil až do roku 1996, naposledy ako obchodný riaditeľ. V roku 1997 prešiel do mníchovskej centrály už ako viceprezident Allianz AG pre oblasť strednej a východnej Európy. Slovensko pre neho nie je úplne neznámym trhom, od roku 2002 bol členom dozornej rady slovenskej dcéry Allianzu a neskôr spojenej firmy Allianz - Slovenská poisťovňa.

Dátum vydania: 19.08.2004

Zdroj: Trend, str. 58