Allianz - Slovenská poisťovňa darovala PSK jeden milión korún | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa darovala PSK
jeden milión korún

Symbolický šek na sumu jeden milión korún darovali dnes predstavitelia Allianz- Slovenskej poisťovne Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) na krytie nákladov spojených s odstraňovaním následkov júlovej povodne.

Riaditeľ odštepného závodu poisťovne v Košiciach František Oravec konštatoval, že všetky obhliadky v povodňou postihnutých oblastiach už urobili, niektorí občania majú aj vyplatené škody. Podobne je to aj s organizáciami. Informoval tiež o opatrení, podľa ktorého bude Allianz až do konca septembra uzatvárať poistné zmluvy na domácnosť a nehnuteľnosť aj v tých oblastiach, ktoré postihli záplavy. Ide o mimoriadnu ponuku platnú pre Košický a Prešovský kraj. Riaditeľ Úradu PSK v Prešove Alexander Ernst po slávnostnom akte uviedol, že dar použijú na nevyhnutné účely. Keďže však pri povodni vznikli škody napr. na cestách druhej a tretej triedy až vyše 59 miliónov korún, zvažuje PSK vziať na krytie nákladov úver. Problém s nedostatkom financií sa podľa Ernsta prejavuje aj v tom, že samosprávny kraj má poistených asi len 40 percent z celkového objemu majetku, ktorý prevzal do svojej správy.

PSK okrem tohto finančného daru spojeného s povodňami dostal materiálnu pomoc od partnerského Pardubického kraja v Česku. Na zasadnutí zastupiteľstva PSK vo štvrtok 19. augusta sa majú poslanci zaoberať návrhom na vyčlenenie jedného milióna korún z neziskového fondu NEFO, ktorý zriadil PSK na odstraňovanie povodňových škôd.

Dátum vydania: 11.08.2004

Zdroj: TASR