Allianz - Slovenská poisťovňa venuje milión korún pre poškodených povodňami | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa venuje milión korún pre poškodených povodňami

Allianz – Slovenská poisťovňa pozorne sledovala vývoj povodňovej situácie v košickom a prešovskom kraji a okamžite začala s prijímaním hlásení poistných udalostí a následnou likvidáciou. Vzhľadom na ďalší vývoj sa rozhodla venovať milión korún aj na zmiernenie škôd, ktoré neboli poistením kryté. Šek na milión korún prevezme na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľ úradu Prešovského samosprávneho kraja Alexander Ernst.

V oblastiach zasiahnutými povodňami nie je poisťovanie rizika povodní a záplav bežné. Napriek tomu sa Allianz – Slovenská poisťovňa rozhodla vyjsť v ústrety všetkým, ktorí majú takúto skúsenosť a nemali svoj majetok poistený. Ďalšou pomocou pre nich je možnosť uzatvoriť si poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti s poisteným rizikom povodne a záplavy. Táto mimoriadna ponuka platí pre Košický a Prešovský kraj do konca septembra.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. je na vybavovanie poistných udalostí vzniknutých povodňami na východnom Slovensku kvalitne pripravená. Pri podobných živelných udalostiach dokáže rýchlo reagovať a zabezpečiť plynulé vybavovanie poistných udalostí svojich klientov. Nakoľko pri preberaní hlásení a následných obhliadkach škôd postupujeme v úzkej súčinnosti s miestnymi úradmi, zabezpečujeme plynulé vybavovanie obhliadok a informujeme klientov z postihnutých oblastí o ďalšom postupe. Klientom tiež ponúkame zálohu až do výšky 80 percent predpokladanej škody.

Postup pri likvidácii poistnej udalosti:
Pre rýchlu likvidáciu poistných udalostí Allianz – Slovenská poisťovňa vytvorila tzv. SERVIS CENTRÁ, ktoré slúžia na poskytovanie komplexných služieb zákazníkom. Od získavania všeobecných informácií cez hlásenie škodových udalostí, sprostredkovanie obhliadok až po informovanie o postupe pri likvidácii konkrétnych poistných udalostiach. Takéto SERVIS CENTRUM je klientom k dispozícii na každej pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne. Informácie môžete tiež získať na bezplatnom čísle 0800 12 22 22.

Poisťovne môžu pri likvidácii poistných udalostí postupovať len na základe zdokumentovanej príčiny a rozsahu poškodenia. To neznamená, že poškodení nemajú začať s prácami na ich odstraňovaní. Podstatné je zachovať poškodené veci k dispozícii a zároveň vedieť preukázať rozsah poškodenia. Toto však v prípade poistných udalostí zapríčinených povodňami nebýva problémom, nakoľko sú stopy dobre viditeľné aj viac dní po vzniku poistnej udalosti.

Dátum vydania: 12.08.2004

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook