Allianz - Slovenská poisťovňa venuje Prešovskému samosprávnemu kraju 1 milión Sk | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa venuje Prešovskému
samosprávnemu kraju 1 milión Sk

Allianz - Slovenská poisťovňa poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK) za účelom zmiernenia škôd vzniknutých v dôsledku povodní, ktoré neboli kryté poistením, 1 milión korún.

Podľa hovorkyne Allianz - Slovenskej poisťovne Lucie Muthovej smerujú tieto prostriedky do oblastí, kde boli škody spôsobené povodňami najvyššie. "Zároveň Allianz - Slovenská poisťovňa dáva obyvateľom Košického a Prešovského kraja možnosť si do konca septembra uzatvoriť poistenie domácností a nehnuteľností s poisteným rizikom povodne a záplavy. V oblastiach postihnutých povodňami totiž nie je poisťovanie tohto druhu rizika bežné," upozornila Muthová.

Dátum vydania: 09.08.2004

Zdroj: TASR