Allianz - Slovenská poisťovňa s predpísaným poistným 11 mld. Sk | Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa s predpísaným
poistným 11 mld. Sk

Za prvý polrok tohto roka dosiahla Allianz - Slovenská poisťovňa (ASP) predpísané poistné v hrubej výške 11,3 miliardy korún. Podiel neživotného poistenia predstavoval približne 76,4 percenta a životné poistenie 23,6 percenta. "Za toto obdobie sme uzatvorili 352-tisíc nových poistení osôb, s novou produkciou 726 mil. Sk ročne," skonštatovala hovorkyňa spoločnosti Lucia Muthová. Poistenie vozidiel zaznamenalo prírastok 130-tisíc kusov nových poistení s ročným poistným vo výške 1,5 miliardy korún. V oblasti privátneho majetku zaznamenala ASP prírastok 62-tisíc nových poistení s ročným poistným 74 miliónov korún. V poistení priemyslu a podnikateľov bolo uzatvorených 9-tisíc kusov nových poistných zmlúv s ročným poistným vo výške 604,3 milióna korún. ASP ku koncu júna spravovala 6,3 mil. kusov poistení. Za šesť mesiacov vybavila celkom 402-tisíc poistných udalostí a náklady na poistné plnenia dosiahli výšku 6 miliárd korún. Celková výška technických rezerv poisťovne predstavuje 36 miliárd korún. V štruktúre finančných investícií dominovali dlhopisy, ktoré mali 42,6-percentný podiel. Štátne pokladničné poukážky dosiahli podiel 17,69 percenta a tretím objemovo významným druhom investícií boli bankové úložky s podielom 17,67 percenta. Investície do nehnuteľností predstavovali podiel 10,64 percenta a do hypotekárnych záložných listov 10,03 percenta. "Medzi najobľúbenejšie produkty patrilo kapitálové životné poistenie, v neživotnom poistení privátne poistenie stavieb a domácností a poistenie motorových vozidiel," dodala Muthová.

Dátum vydania: 11.08.2004

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 11