Správcovia penzií si musia získať dôveru | Allianz - Slovenská poisťovňa

Správcovia penzií si musia získať dôveru

O trhu s poistením a nových dôchodkoch hovorí nový prezident Allianz - Slovenskej poisťovne Torsten Leue.

Prichádzate na Slovensko pár mesiacov pred spustením dôchodkovej reformy. V čom vidíte najväčšie riziká jej úspešného štartu?
- Zatiaľ vidím, že nie sú ešte definitívne stanovené pravidlá v zákonoch. Reformy v oblasti dôchodkov som sledoval aj v ostatným krajinách. Ľudia mali na rozhodnutie, či zmeniť systém, alebo ostať v starom tri až šesť mesiacov, čo je kratšia lehota ako v prípade Slovenska. Okrem toho veľa ľudí sa tu môže rozhodnúť dobrovoľne. Súkromné spoločnosti preto musia vyvinúť veľa energie, aby uspeli v konkurencii. Už osem spoločností ohlásilo vstup na trh a naše predsavzatie byť trhovou jednotkou berieme vážne. Základom bude, aby nám ľudia verili. Pretože pre staršieho občana nie je jednoduché rozhodnutie, aby zveril peniaze súkromnej spoločnosti. Klienti si musia uvedomiť, že si vyberajú partnera pre vzťah 30 až 40 rokov. Vtedy je dôveryhodnosť finančného partnera kľúčová.

Koľko občanov by sa mohlo do reformy zapojiť?
- Je to ťažká otázka. Ak sa ma spýtate ako predstaviteľa finančnej spoločnosti, odpoviem: Čím viac, tým lepšie. Realisticky odhadujem, že najviac 50 percent. Na iných trhoch sa zapojil vyšší podiel v prípade, že pre väčšinu obyvateľov bola účasť povinná.

Používa sa aj iný systém ako trojpilierový?
- Sedem rokov som bol v Mníchove zodpovedný za krajiny strednej a východnej Európy. Vo väčšine z nich sa reforma dôchodkov riešila trojpilierovým systémom (prvý predstavuje penzia od štátu, druhý povinné sporenie v súkromnej firme, tretí - dobrovoľné sporenie v súkromnej firme, pozn. red.). Hlavné rozdiely sú len v časovom období, čo sa týka prestupu do nového systému, a počet ľudí, pre ktorých je zapojenie sa do nového systému povinné.

V čom sa odlišuje samotný poistný trh na Slovensku od ostatných krajín strednej Európy?
- Treba vychádzať z ekonomickej situácie, ktorá je úzko spätá aj s vývojom tohto trhu. Ide najmä o vývoj hrubého domáceho produktu, ktorý zvyčajne ovplyvňuje poistný trh s časovým posunom dva až štyri roky. Počet nových obchodov sa v porovnaní s rovnakým obdobím vlani znižuje, najmä v oblasti životných poistiek a havarijného poistenia. Vidím však aj dobré znaky. Trh má potenciál z dvoch dôvodov: pozitívny vplyv rastu ekonomiky, ak bude pokračovať podlá predpovedí štatistikov, a aj záujem ľudí o zabezpečenie sa v neskoršom veku, na čo má vplyv dôchodková reforma.

Ako hodnotíte súčasný počet poisťovní na trhu?
- Pôsobí na ňom viac ako dvadsať poisťovní, čo považujem za nadpriemerný počet. Neviem presnejšie odhadnúť, aký je optimálny stav. Je to na rozhodnutí akcionárov každej poisťovne, či tu budú podnikať alebo nie. Nechcem hovoriť za nich. Znižovanie ich počtu môže pokračovať fúziami a akvizíciami, akých sme boli svedkami v posledných mesiacoch. Väčšia konkurencia je vo všeobecnosti dobrá pre klientov.

Čo by mohlo rozbehnúť neživotnú oblasť, ktorú v poslednom čase ťahá najmä rast cien povinných poistiek za autá?
- Poistenie áut bude stále najdôležitejšou časťou neživotnej oblasti, ale vládne v nej už veľká konkurencia. Do budúcnosti narastie význam poistenia podnikateľov a priemyslu. Rast neživotného trhu bude tiež závisieť od objemu priamych zahraničných investícií.

A čo trh so životným poistením. Neobávate sa nárastu konkurencie po spustení dôchodkovej reformy?
- Neočakávam útlm, skôr mierny nárast. Hlavným predpokladom je úspešné rozbehnutie reformy, čo ovplyvňuje viacero faktorov. Ak sa to podarí, podporí to zvažovanie nad dlhodobými investíciami a bude tiež impulzom pre produkty životného poistenia. Dôležité je, aby aj táto oblasť mala rovnaké právne podmienky ako ostatné alternatívy sporenia.

Torsten Leue (38) vyštudoval financie výroby, účtovníctvo a ľudské zdroje na Berlínskej univerzite. Po jej ukončení krátko pôsobil v Deutsche Bank. Neskôr nastúpil do berlínskeho Allianzu. V roku 1997 sa stal viceprezidentom Allianzu AG pre oblasť strednej a východnej Európy. Od roku 2002 pôsobil v dozornej rade slovenskej dcéry Allianzu, neskôr zlúčenej Allianz - Slovenskej poisťovni. Od 2. júla je jej novým predsedom predstavenstva a prezidentom.

Dátum vydania: 16.07.2004

Zdroj: Pravda, str. 15