Akcionári Allianz Slovenskej poisťovne schválili rozdelenie vlaňajšieho zisku. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Akcionári Allianz Slovenskej poisťovne schválili rozdelenie vlaňajšieho zisku.

Akcionári Allianz - Slovenskej poisťovne na dnešnom valnom zhromaždení schválili návrh na rozdelenie zisku za uplynulý rok vo výške 860 miliónov Sk.

Z tejto sumy sa podľa informácií hovorkyne poisťovne Lucii Muthovej použije 700,4 milióna Sk na úhradu straty z minulý rokov, 65,5 milióna Sk bude zaúčtovaných ako nerozdelený zisk. Zvyšok sa prevedie do zákonného rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu sociálnych potrieb.

Na rokovaní odznela tiež informácia o obchodnom pláne, finančnom rozpočte a podnikateľskom zámere spoločnosti na tento rok. "Predpokladáme, že rok 2004 uzatvoríme so ziskom a predpísaným poistným vo výške 20 miliárd Sk," konštatuje Muthová.

Valné zhromaždenie okrem toho prerokovalo a schválilo výročnú správu za rok 2003 a správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za uplynulý rok. Akcionári schválili tiež účtovnú závierku poisťovne.

Novým členom Dozornej rady Allianz-Slovenskej poisťovne sa stal Volker Stüven, ktorý nahradil odvolaného Torstena Leueho. Ten od piatku na najvyššej pozícii predsedu predstavenstva a prezidenta spoločnosti vystrieda Manuela Bauera, ktorý v spoločnosti pôsobil šesť rokov.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári, ktorí disponujú 584 832 200 hlasmi, čo znamená 99,65 % základného imania spoločnosti.

Dátum vydania: 01.07.2004

Zdroj: TASR