Prvenstvá | Allianz - Slovenská poisťovňa

Prvenstvá

Tuzemská jednotka, poisťovacia spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, ako prvá požiadala Úrad pre finančný trh o udelenie povolenia na vznik dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Činnosť týchto nových dôchodkových spoločností, predstavujúcich kapitalizačný pilier dôchodkovej reformy, pritom má zdynamizovať začiatkom budúceho roka. Na margo štartu Allianz - Slovenská poisťovňa pozitívne hodnotila prísny legislatívny rámec a podmienky vstupu podnikateľských subjektov do dôchodkovej reformy v SR. Podľa nej maximalizuje zabezpečenie ochrany sporiteľov pred rizikom krachu subjektov spravujúcich ich úspory. Jednou z podmienok je napríklad i požiadavka, aby nové dôchodkové správcovské spoločnosti disponovali základným imaním najmenej v objeme 300 mil. Sk. Aj vedenie Allianz - Slovenskej poisťovne prijalo prísne podmienky na sprostredkovanie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a vyvíja maximálne úsilie na ich zodpovedné splnenie. Na propagáciu a predaj svojich produktov v oblasti dôchodkového sporenia chce Allianz - Slovenská poisťovňa využiť aj obchodnú sieť Tatra banky a Uniqa poisťovne, s ktorými uzavrela dohodu o strategickom partnerstve. Pri správe úspor občanov, ktorí si budú môcť na súkromnom účte od januára 2005 odkladať 9 percent zo svojich hrubých miezd, využije naša jednotka i skúsenosti materského koncernu, ktorý už v rámci strednej a východnej Európy ponúka podobné služby v Maďarsku, Poľsku, Česku, Bulharsku a Chorvátsku.

Dátum vydania: 25.06.2004

Zdroj: Hospodárske noviny, str. 1