Ponuka služieb. | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ponuka služieb.

Podnikanie v Allianz Versicherungs AG začalo v Berlíne v roku 1890, čo možno považovať za symbolické položenie základného kameňa spoločnosti Allianz. V roku 1932 tam vzniklo skúšobné laboratórium materiálov, prvý ústav na svete zameraný na výskum nehôd.

Už v prvopočiatkoch sa spoločnosť zamerala na analýzy škôd, obmedzenie rizika a poradenstvo. Od roku 1962 v Ismaningu, severne od Mníchova v Allianz Centre pre technológiu pracujú odborníci v rizikovom manažmente. Skúmajú príčiny nehôd v železničnej, lodnej doprave, astronautike, kozmickom výskume, elektrárňach a priemyselných podnikoch. Allianz Centrum pre technológiu pokračuje v realizácii výskumu aj v oblasti prevencie nehôd na cestách, bezpečnosti dopravy a cestujúcich.

Na základe testov havárií skúsení inžinieri vyvíjajú materiály vysokej pevnosti a podrobujú ich skúškam a analýzam. Zaoberajú sa plánovaním kontinuity obchodu rizikových oblastí, ktorým sú vystavené nové technológie, napríklad veterná energia. V oblasti technológie vozidiel pracuje 30 inžinierov, technikov a skúsených obchodníkov. Viac ako 30 rokov študujú teóriu i prax opravy vozidiel.

Ich cieľom je jasne predstaviť metódy nízkonákladových opráv konštrukcie vozidiel, ktoré umožňujú jednoduché a lacné opravy. Štúdie Allianz Centra pre technológie zahŕňajú systematický výskum opráv vozidiel. Spoločnosť sa zúčastnila na vývoji a zavádzaní bezpečnostných pásov v automobiloch a stála pri vývoji špecifikácií elektronických znehybňovačov ("imobilizérov").

Ak vznikne škoda, v Alliaz Centre klientovi na mieste, v laboratóriach, alebo pomocou špeciálne vybavených skúšobných zariadení vytvoria podrobný odhad príčiny, vývoj a dôsledky poškodenia. Klient z toho získa predstavu, aké má poistné nároky.

Táto, jedna z najväčších poisťovacích spoločností, sa v máji 2000 stala súčasťou tímu BMW Williams F1. Zameriava sa na projekty spojené s bezpečnosťou v F1. Získané skúsenosti prenášajú do zlepšovania bezpečnosti na cestách.

Od januára 2003 pôsobí na Slovensku Allianz - Slovenská poisťovňa, je najväčšou na slovenskom poisťovacom trhu. Klientom poskytuje produkty životného, úrazového, majetkového, zodpovednostného poistenia a poistenia podnikateľov a priemyslu.

Spoluprácu tímu BMW Williams F1 a Allianz AG prezentoval pilot Formuly 1 Ralf Schumacher, ktorý 14. mája 2004 prvý krát, na pozvanie Allianz - Slovenskej poisťovne, navštívil Slovensko.

Dátum vydania: 01.06.2004

Zdroj: MOTor, str. 15