Hlásenie a likvidáca poistných udalostí | Allianz - Slovenská poisťovňa
Havarijné poistenie - poistený

Havarijné poistenie - poistený

Vytlačené, vyplnené a podpísané tlačivo zašlite poštou na adresu:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Nonstop infolinka 0800 122 222